Hvorfor er det forskjell på min saldo og disponibelt beløp?

Forskjellen på saldo og disponibelt beløp er:

  • Saldo er beløpet som står på bedriftens konto.
  • Disponibelt beløp er din saldo pluss eventuell kredit – minus reserverte transaksjoner. Disponibelt beløp er dermed beløpet du har tilgjengelig til bruk.