Bedriften kan bestemme om bedriften (firmaheftende) eller medarbeideren selv (privatheftende) skal være ansvarlig for kortbruken

Firmaheftelse
  • Bedriften kredittvurderes og er juridisk ansvarlig for bruk
  • Faktura sendes bedriften som spesifisert regning
  • Betaling ved direkte trekk fra konto, faktura eller eFaktura
  • Få full oversikt over transaksjoner i District
Privatheftelse
  • Kortholder kredittvurderes og er juridisk ansvarlig for bruk
  • Faktura sendes hver enkelt kortholder
  • Betaling ved direkte trekk fra konto, faktura eller eFaktura
  • Transaksjoner synlig i kortholders nettbank