Bakgrunnen for endringen er at banker i større grad må ha kjennskap til hvem som handler på vegne av bedriften. I likhet med alle andre finansinstitusjoner som tilbyr bank eller forsikring, er Danske Bank pålagt å følge det som kalles "kjenn din kunde-prinsippet". Dette betyr at Danske Bank må registrere og kontrollere alle disponenter, og dermed også personer som godkjenner betalinger. Dette gjelder også dem som gjennom fil-innsendelse via direktekommunikasjon initierer en betaling fra en konto.

Hva betyr dette for deres bedrift?

Dersom dere i dag sender betalingsfiler til bank via en direktekanal, har dere ikke noe videre behandling av betalingsfilene. Når endringen trer i kraft vil vi endre fullmakten på deres bruker, slik at dere må logge inn i District og godkjenne alle betalinger før de blir utført. I praksis betyr det at det tilføres et ekstra ledd før betalinger blir utført. Vi gjør derfor oppmerksom på at dere må undersøke om den som skal ettergodkjenne betalingene i District også har fullmakt på de aktuelle kontoer i District, slik at brukeren får en fullstendig oversikt over betalinger til godkjenning i nettbanken.

Utvikling av ny løsning

Vi jobber med å utvikle en ny løsning slik at deres unngår å ettergodkjenne betalingene i District, men vi har dessverre ingen konkret dato for når løsningen er klar.