• Oversikt over innkjøp og forbruk via firmakort
  • Krever ingen software installering
  • Du administrerer selv brukertilganger

Corporate Expense Manager (CEM) er et nettbasert statistikk- og rapporteringsverktøy som gir deg god oversikt over bedriftens samlede forbruk på firmakort.

Her kan du enkelt følge de ansattes korttransaksjoner, og du kan skrive ut standardrapporter og statistikker som gir god oversikt over kortbruken til den enkelte ansatte. Systemet kan tilpasses bedriftens og den enkeltes behov for oversikt og rapportering.

Løsningen er nettbasert og enkel å bruke. Du behøver ikke å installere noe, og du får selv muligheten til å tilpasse systemet slik du ønsker. Om du trenger oversikt over enkeltavdelinger eller tilganger til nøkkelansatte, kan du gjøre alt selv, uten å ta kontakt med banken.

Priser

Vi har to forskjellige løsninger:

Løsning 1 inkluderer reisekontorapporter.

Løsning 2 inkluderer konteringsløsninger, rapporter og reisekontorapporter.

 Antall kort Pris - Løsning 1 Pris - løsning 2
 1 - 30 2 500 5 000
 31 - 100 5 000 10 000
 101 - 400 10 000 15 000
 401 - 2000 15 000 20 000
 >2000 Etter avtale Etter avtale

 

Kontakt oss om en løsning