Gå til hovedinnhold

Bedriftslån

Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer på både kort og lang sikt. Derfor setter vi oss godt inn i bedriftens økonomi før vi anbefaler en løsning som passer til dine behov.

Når bedrifter foretar større investeringer i eksempelvis produksjonsanlegg eller varebiler, så finansieres de som regel med et bedriftslån. 

Bedriften din tilbakebetaler bedriftslånet over en periode som tilsvarer investeringens levetid. Hvis du låner til en maskin med en forventet levetid på fem år, betales lånet også tilbake over fem år med månedlige eller kvartalsvise avdrag. Objekter med en flerårig verdi finansieres og avskrives vanligvis over 3–10 år.

Det er viktig at finansieringen passer til bedriftens planer på både kort og lang sikt. Derfor setter vi oss godt inn i bedriftens økonomi før vi anbefaler en løsning som passer til dine behov.

Hvis du vil høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg til å nå dine mål, er du velkommen til å kontakte oss på 06030@danskebank.no eller tlf. 987 06030.

 

Grønne lån

Dersom virksomheten din trenger finansiering for større prosjekter som har en tydelig positiv miljøpåvirkning, kan vi i mange tilfeller tilby grønne lån. Med grønne lån kan du blant annet styrke bærekraftsprofilen til virksomheten ved at lånet oppnår klassifisering som ”Green Loan by Danske Bank”. Klassifiseringen er basert på Danske Banks offisielle Green Bond Framework, som også brukes for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket og klassifiseringen er basert på finansnæringens internasjonale standarder for aktiviteter som fremmer overgangen til en mere miljøvennlig, klimabasert og bærekraftig økonomi med lavere karbonutslipp. Les mer om rammeverket for grønne obligasjonslån.

Andre har også lest


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.