Artikkelen er skrevet av Eirik Melle, Senior Analytiker og bransjeekspert i Danske Bank, og er inspirert fra podcastepisoden til Danske Bænkers
fra 29. juni 2023.

Forsinkes det grønne skiftet av mangel på mineraler?

I episoden forteller bransjeekspert Eirik Melle i Danske Bank om hva det grønne skiftet betyr for global etterspørsel av metaller. Han avslører at det allerede er, og gradvis vil bli økende underskudd på å levere disse helt kritiske innsatsfaktorene.

Podcast icon Podcastepisode | Danske Bænkers

 Twitter | @EirikMelle

Eirik Melle
Senior Analytiker 
Danske Bank Norge

Ressursene kritiske mineraler og metaller spiller en avgjørende rolle i produksjonen av alt fra mobiltelefoner og medisinsk utstyr til vindmøller, solparker og batterier.

"Dessverre står vi overfor betydelige utfordringer knyttet til tilgangen til og produksjonen av disse kritiske råmaterialene".

- Eirik Melle, analytiker i Danske Bank.

Etterspørsel høyere enn produksjon

For mange typer metaller er den forventede etterspørselen mange ganger høyere enn dagens produksjonsnivå. Dette betyr at det vil kreve betydelig innsats for å øke produksjonen og sikre tilstrekkelig forsyning. En av de mest utfordrende aspektene ved dette er den nåværende dominansen til Kina i markedet for mange av de kritiske mineralene, inkludert sjeldne jordarter. Disse mineralene er essensielle for den digitale utviklingen og det grønne skiftet, og uten dem vil tilgangen til moderne teknologi og fornybar energi være sterkt begrenset.

Historisk sett har vestlige land outsourcet forurensning til Kina og andre utviklingsland ved å importere kritiske mineraler fra disse regionene. Samtidig har de selv blitt avhengige av disse ressursene for å opprettholde sin sikkerhet og moderne samfunn. Dette har skapt en sårbarhet som nå blir tydelig når det grønne skiftet krever en betydelig økning i tilgangen til kritiske mineraler.

Produksjon kan føre til ytterligere skade på miljøet

En annen betydelig utfordring er at dagens produksjon av mange mineraler foregår i land med lite eller ingen reguleringer, noe som har alvorlige klimaavtrykk og skadelige konsekvenser både for klima og mennesker. Den økende etterspørselen etter kritiske mineraler må derfor kombineres med en bærekraftig og ansvarlig produksjon for å unngå ytterligere skade på miljøet og samfunnene som er berørt av denne virksomheten.

Bilde: Fra Danske Bænkers podcastepisoden: Forsinkes det grønne skiftet av mangel på mineraler?

Kompleks oppgave

For vestlige land vil endringen mot en mer bærekraftig tilgang og produksjon av kritiske mineraler være en kompleks oppgave som vil kreve både tid og store investeringer. Det er nødvendig med betydelig forskning og utvikling for å finne alternativer til dagens ressursintensive metoder og oppskalere produksjonen av kritiske mineraler på en miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte.

Samtidig er det også behov for en økt diversifisering av forsyningskjeden for kritiske mineraler, slik at vestlige land ikke er så avhengige av én enkelt kilde som Kina. Dette vil innebære å bygge opp innenlandske produksjonsselskap.

 Investeringene fremover vil spille en avgjørende rolle i å møte utfordringene knyttet til tilgangen til og produksjonen av kritiske mineraler. Det grønne skiftet og behovet for bærekraftige ressurser har skapt et voksende investeringsmiljø rundt utvinning, bearbeiding og resirkulering av kritiske mineraler.

 

Få full innsikt i din bransje

Gjennom analyser, og i møter med kunder, opparbeider vi kunnskap som bidrar til at du får full innsikt i din bransje. Slik får du en sparringspartner som kan delta i en dypere og mer fremtidsrettet dialog. Med det får du det fundamentet du trenger for å løse dine utfordringer og se nye muligheter.

Kontakt oss for å få en presentasjon av din innsikts- og bransjeanalyse.

Vil du vite mer?

Eirik Melle, Senior Analyst
Industry Insight, Corporate Analytics.

Kontakt Eirik

Les mer om analyser og innsikt i Danske Bank