Bærekraft

 • Hva er bærekraftig innen din industri
 • Hvordan skape bærekraftige forretningsmodeller
 • Bidra til et eller flere av bærekraftsmålene
 • Hvordan jobber andre bransjer med bærekraft i sin virksomhet
 • Jeg vil bli kontaktet for full gjennomgang

Digitalisering 

 • Hvilken verdi skapes av digitalisering
 • Teknologien som driver digitaliseringen
 • De vanligste utfordringene og barrierene 
 • Innvirkningen av digitaliseringen i ulike bransjer

Jeg vil bli kontaktet for full gjennomgang

Transport og logistikk

 • Trender innen logistikk
 • Hvordan e-handel påvirker bransjen
 • Konsekvensene av delingsøkonomien
 • "Last mile delivery"
 • Risiko knyttet til bærekraft

Jeg vil bli kontaktet for full gjennomgang

IT og teknologi

 • Fokus på teknologitrender og konsekvensene for din bedrift 
 • Lokal og nordisk konkurrentanalyse 
 • Observerte fallgruver i bransjen 
 • Hvordan mangel på IT-konsulenter driver økte lønnskostnader

Jeg vil bli kontaktet for full gjennomgang

Detaljhandel

 • De strategiske fokusområdene for varehandelbransjen
 • Innvirkningen av digitalisering og bærekraft
 • Nordisk konkurrentanalyse 
 • Status og viktigste trender

Jeg vil bli kontaktet for full gjennomgang

Bilbransjen

 • Trendene som endrer bilbransjen
 • Politikk og reguleringer som påvirker salget i Norden
 • Omfattende konkurrentanalyse
 • Digitalisering og nye mobilitetstjenester som utfordrer den tradisjonelle verdikjeden

Jeg vil bli kontaktet for full gjennomgang