Artikkel skrevet av Karine Pignatel

Grønne lån og obligasjoner spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet

I en verden hvor bærekraft står høyt på agendaen, kan grønne lån og obligasjoner være nøkkelfaktorer for bedriftens fremtidige suksess. Det gir bedrifter mulighet til å finansiere prosjekter som har positive effekter på miljøet, noe som er av stor betydning for alle bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje. 

Karine Pignatel - Leder for sjømatsektoren i Danske Bank

I en verden hvor bærekraft står høyt på agendaen, kan grønne lån og obligasjoner være nøkkelfaktorer for bedriftens fremtidige suksess. Det gir bedrifter mulighet til å finansiere prosjekter som har positive effekter på miljøet, noe som er av stor betydning for alle bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje. 

Artikkelen er skrevet av
Karine Pignatel
Leder for sjømatsektoren i Danske Bank

Les mer om vår ledende ekspertise innen sjømat

Hvorfor grønne lån og obligasjoner?

Grønne lån og obligasjoner er finansielle instrumenter som utelukkende finansierer miljøvennlige prosjekter. I en verden hvor kunder, investorer og ansatte i økende grad verdsetter bærekraft, kan slike investeringer vise at bedriften tar sitt samfunnsansvar på alvor.

"Grønne lån og obligasjoner representerer nye muligheter for bedrifter i å skape verdier på en måte som også gagner samfunnet og miljøet,"

- Karine Pignatel, Leder for sjømatsektoreni Danske Bank.

Fordelene med grønne lån og obligasjoner

Det er flere fordeler med grønne lån og obligasjoner. For det første, bidrar de til miljøet ved å finansiere prosjekter som reduserer utslipp, forbedrer energieffektivitet, og støtter bærekraftig utvikling.

For det andre, gir de bedrifter en mulighet til å utvikle et grønt omdømme, noe som kan være svært attraktivt for investorer, kunder, og ansatte.

"Grønne lån og obligasjoner gir investorer en klar forståelse av bedriftens forpliktelse til bærekraft, og kan være avgjørende for investeringsbeslutninger"

- Karine Pignatel, Leder for sjømatsektoren i Danske Bank .

Grønne lån og obligasjoner er tilgjengelige for alle typer bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje. Det er like relevant for de som er direkte involvert i miljøvennlige prosjekter som de som ønsker å redusere miljøpåvirkningen.

Les mer om grønne lån

Vi hjelper deg å ….

Som en av Nordens største finansinstitusjoner har Danske Bank både ansvar og muligheter til å virkelig gjøre en forskjell, ikke bare for kundene våre, men også for samfunnet vi selv er en del av.

Gjennom å tilrettelegge for grønne lån og obligasjoner, hjelper vi kundene våre å finansiere prosjekter som blant annet bidrar til reduksjon av klimautslipp, økt biodiversitet og bedre sosiale forhold. Et knippe eksempler på slike investeringer er prosjekter innen sertifisert fiskeoppdrett, sol- og vindenergi, energieffektive bygg og elektrifisert transport.

Et eksempel på et bærekraftig samarbeid er Danske Bank sitt samarbeid med Mowi, verdens største produsent av laks.  Danske Bank har, med sin ekspertise innen bærekraft, hjulpet Mowi med å utvikle bransjens første «Green and Sustainability-linked Framework (2023)». Rammeverket definerer selskapets grønne- og bærekraftretningslinjer. Danske Bank har i tillegg utstedt sektorens første grønne obligasjon på over 200 millioner euro til Mowi, som bidrar til å realisere deres ambisjoner om bærekraftig finansiering.

Les mer om samarbeid med Mowi

 

Snakk med oss om dine muligheter

Kontakt oss i Danske Bank for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med grønne lån og bærekraftige obligasjoner. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Bli kontaktet

Les mer om grønne lån

Les også


Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.