Det sier daglig leder i biogassfabrikken Ecopro, Tore Fløan. Ecopro samler inn matavfall fra store deler av Midt-Norge, og gjennom en toppmoderne behandlingsprosess sørger selskapet for at bussene i Trondheim kjører på fornybar biogass. 

- Vi endrer definisjon på matavfallet når det passerer porten inne hos oss. På vår biogassfabrikk gjenvinner vi næringsstoffene som kommer fra avfallsproduktene, som vi resirkulerer til ny matproduksjon og så tar vi ut energien som blir til gass, forklarer daglig leder i Ecopro, Tore Fløan.

192dc03a8ade46eca4232f4ed0061eb5

 

Matavfallet blir renset for alt av plastikk og metaller, før det sendes videre til en trykkoker som dreper alle bakteriene i matavfallet. Videre føres avfallet til en bioreaktor, eller en slags «mage», som spiser opp det organiske som fett, proteiner og karbohydrater, og til slutt blir metangass. Dette blir til slutt biogass, som årlig vil erstatte 3 millioner liter diesel. 

Restproduktet blir levert til lokalt landbruk som næringsrik biogjødsel, nok til å dekke gjødselbehovet for 15.000 dekar kornåker - et område like stort som 2.100 fotballbaner. På den måten fører Ecopro alt organisk avfall tilbake til det økologiske kretsløpet og bidrar til bærekraftig matproduksjon.

Her er en såkalt "biorest", som til slutt blir til gjødsel for lokalt landbruk.

Det grønne skiftet

- Da bedriften ble grunnlagt i 2008, så var ikke det grønne skiftet funnet opp ennå. Alt vi gjør og tenker i vår biogassfabrikk er basert på den metodikken. Vi skal resirkulere alt som kommer inn til nye næringsstoffer, og alt skal tilbake i den sirkulære økonomien, sier Fløan.

Avfallsselskapet tar imot 40.000 tonn kildesortert matavfall og slam i året. Energien som er samlet i dette matavfallet er nok til å dekke produksjonen på fabrikken, i tillegg til å forsyne bussene i Trondheim med biogass og dekke gjødselbehovet for mye lokalt jordbruk. 

- Det er en fin historie, humrer Tore Fløan, før han fortsetter:

- Men samtidig så skal vi spise opp maten vår. Dette er kun avfall vi bruker. Vi vil ikke ha spiselig mat inn på fabrikken vår, den skal i magen.

Ecopro tror at videre utvikling av selskapet vil være en økning i produksjonsvolumet, i tillegg til at de på sikt vil se på nye produkter.

Danske Bank kan skreddersy for bedrifter

- For oss er det viktig å ha med en finansiell aktør som forstår firmaet vårt og bransjen. Det er et viktig premiss for å kunne løfte oss videre. Danske Bank har vist stor bransjeforståelse, og dette oppfatter vi som en god styrke. Skal man få ideene ut i livet, så må man ha med seg noen som kan hjelpe oss i realiseringen av det, sier Tore Fløan.

Ecopro har fått bistand fra Danske Bank med blant annet finansiering til utbygging av biogassfabrikken, cash management, kassekreditt, og strategisk rådgivning.

«Vi kan skreddersy og gi råd som gjør at det blir enkelt for Ecopro å gjennomføre sine planer.
Det er viktig for oss som bank og samfunnsaktør at selskapet når sine mål, og at vi muliggjør prosjektene deres»

Lasse Renå, kundeansvarlig for Ecopro AS

Danske Bank ønsker å bruke vår bransjekunnskap og finansielle kompetanse til å bistå bedrifter med ulike relevante problemstillinger. Målet vårt er å være en strategisk sparringspartner for bedrifter som står overfor viktige beslutninger og milepæler, og vi som bank har mye å bidra med. Både innenfor vurdering av risiko og muligheter i et bærekraftsperspektiv.

Vi kan bistå med finansiell sparring til din grønne omstilling

Sammen støtter vi deg i å ta bærekraftige valg gjennom kunnskap, dialog og tilgang til finansiering. Diskuter din strategi med oss og få sparring på dine ideer om hvordan å ta bedriften i en grønnere retning.

Les mer om hvordan vi kan bistå i din grønne omstilling her