Hylleselskap i Danske Bank

På denne siden finner du informasjon om våre rutiner rundt hylleselskap enten du skal etablere et hylleselskap, selge et hylleselskap eller komme i gang med bruk av banken.

 

Har du kjøpt hylleselskap?

Har du kjøpt et hylleselskap og ønsker å videreføre kundeforholdet i Danske Bank må du bestille produkter og besvare noen lovpålagte spørsmål.

1. Bestill produkter

Til advokaten

Har du solgt et hylleselskap til en klient? Når selskapet er solgt kan du bistå din klient med å sende dokumenter til banken. 

Last opp dokumenter

 • Oppdatert firmaattest
 • Oppdatert og signert aksjeeierbok
 • Firmaattest for det utenlandske morselskapet (hvis aktuelt)
 • Bekreftelse på bostedsadresse for de personer som legitimers
 • FATCA egenerklæring
 • Konserndiagram
 • Attestert kopi av legitimasjon

Etablering av hylleselskap

 1. Bestill konto for innskudd av aksjekapital (signert stiftelsesdokument og vedtekter sendes til banken).
  Last opp dokumenter
 2. Banken returnerer kontonummer.
 3. Advokatselskapet gir beskjed til banken når aksjekapital er satt inn på konto. Send e-post til bedriftsservice@danskebank.no.
 4. Banken returnerer bekreftelse på innskutt aksjekapital.
 5. Advokatselskapet laster opp bekreftelsen i Altinn og registrerer informasjon om selskapet.
 6. Banken (alternativt revisor) bekrefter aksjekapital i Altinn.
 7. Organisasjonsnummer mottas og sendes til banken.
 8. Organisasjonsnummer registreres i bankens systemer. Stiftelsesomkostninger tilbakeføres advokatselskapet (om ikke annet er avtalt). Etableringsgebyr på NOK 2.000,- trekkes fra hylleselskapets konto (eller i henhold til avtale).

Salg av hylleselskap

 1. Advokatselskapet inngår avtale med kjøper om salg av hylleselskapet.
 2. A) Dersom kjøper ønsker å videreføre kundeforholdet i Danske Bank skal det gjennomføres kundekontroll etter overdragelse. Se "Har du kjøpt hylleselskap?" over.
  B) Dersom kjøper ikke ønsker å videreføre kundeforholdet i Danske Bank eller om dette er uavklart, informeres banken via e-post til bedriftsservice@danskebank.no. Banken overfører innestående på hylleselskapets konto til klientkonto hos advokatselskapet. Dette kan tidligst skje  når organisasjonsnummer er tildelt, og senest på det tidspunktet avtale om salg av hylleselskap er inngått.
 3. Advokat eller kjøper anmoder om avslutning av konto. Oppdraget signeres av økonomimedarbeider eller person med en rolle i henhold til firmaattest. Det forutsettes at saldo på konto er 0 kroner.
 4. Kundeforholdet avsluttes.