Se for deg at du står der med et nyfødt barn i armene. Sannsynligheten for at du da tenker over hvordan barnas framtidige økonomi vil se ut er liten. Men selv om det kan føles absurd, så er det viktig å ha et bevisst forhold til barnas pengevaner allerede fra de er små.

- Hvis barnet ditt ikke har lært seg å vaske klær, kan man gi dem en kjapp opplæring på et par timer. Sånn er det ikke med økonomi, fordi det er et mer komplekst tema som omhandler verdier, forteller barnepsykolog, forfatter og familierådgiver Ulla Dyrløv.

Ved å lære barn om økonomi fra en tidlig alder, legger du fundamentet for at barna får en sunn forståelse for penger senere i livet.

Lommepenger er den beste pengeskolen

Det er delte meninger blant eksperter om hvordan man skal gi barna sine penger, men all forskning tyder på at lommepenger er den beste måten å lære sine barn om økonomi. Lommepenger lærer barn om verdien av penger, hva man kan kjøpe for ulike beløp og hvorfor man skal spare opp.

- Man kan ikke få en ordentlig forståelse av penger basert på foreldrenes erfaringer, man er nødt til å prøve selv. De skal selv finne ut av om de har lyst til å bruke sine egne penger på en kinotur eller spare de opp til en ny telefon, sier Ulla Dyrløv.

-  En av de viktigste erfaringene barna tar med seg videre, er at man kan dumme seg ut.

- Barn skal få oppleve å sløse bort alle pengene sine, for så å stå der uten en krone igjen i lomma, det er sånn de lærer at det kan ende i en situasjon de ikke vil være i. Konsekvensene blir nemlig mye verre hvis de først får disse erfaringene når de har flyttet hjemmefra, sier Dyrløv.

Still krav

Når man begynner å gi barna penger, er det viktig å sette noen rammer til bruken av pengene. Slik tar ikke pengebruken fullstendig av.

- Det har en mye bedre effekt på barnas pengeforståelse, hvis de har noen satte rammer de kan bruke pengene innenfor. Rammene viser at foreldrene ikke er likegyldige, men også at de ikke bestemmer alt. Ved å sette opp fornuftige rammer støtter man barnas behov for sikkerhet, noe vi alle har bruk for, sier Alice Grønhøj, som er forsker på familie og forbruk ved Århus Universitet.

Plikter og lommepenger

Det er store forskjeller på hvordan, og hvor mye, lommepenger foreldre gir barna sine. Det er en rekke ulike modeller for lommepenger som bunner i hva barna skal gjøre for å få lommepenger. I noen familier får barna et fast beløp mot at de har noen faste plikter, mens andre gir lommepenger til barna helt uten forpliktelser.

Les mer om lommepenger og oppgaver

Ulla Dyrløv anbefaler en modell der barna både har oppgaver som gir belønning i form av penger og oppgaver som ikke gir det.

- Hvis man har små barn, skal man ta imot den naturlige lysten barn har for å hjelpe, uansett hvor ubehjelpelig det kan virke fra et voksenperspektiv.

Det er nettopp her grunnlaget for barnas forståelse av oppgaver i hjemmet og deres rolle i familien blir lagt, forklarer Ulla Dyrløv.

Oppgaver uten lommepenger eller belønning

Ulla Dyrløv har et system med barna sine der alle oppgaver blir skrevet inn i et skjema. Når det er bestemt hvor mange oppgaver som skal utføres og hvor ofte, kan man gi barna poeng etter hvor mye penger de opparbeider seg.

På den måten får alle barn og voksne oppgaver som er tilpasset deres alder, evner og hverdag. For de aller minste, kan det være en god idé å tegne oppgavene så de forstår hva de går ut på. Det er selvfølgelig begrenset hvilke oppgaver en treåring kan utføre, men små ting som å dekke på bordet og rydde av etter middag er noe de kan være med på.

Kritikere av den måten å strukturere oppgaver og lommepenger på mener det kan lede til en «hva-får-jeg-for-det» mentalitet, der barna kun vil hjelpe til hjemme om de får penger for det.

Les mer om ulike måter å gi lommepenger på

Ifølge Ulla Dyrløv er det viktig, nettopp på grunn av dette, at det er oppgaver uten belønning i skjemaet hvor alle bidrar fordi de er en del av familien. Oppgavene kan være alt fra å rydde av bordet, rydde rommet sitt og hjelpe til å lage mat. På den måten lærer man barna verdien av penger, men også verdien av å hjelpe til.

Tre tips fra Ulla Dyrløv

  1. Minn deg selv på at målet er å oppdra et selvstendig menneske som har gode pengevaner, fordi det vil være en fordel for barnet resten av livet.
  2. Fordel oppgavene i hjemmet og gi lommepenger etter hvor mange oppgaver barna utfører. Sørg alltid for at det er inkludert oppgaver som ikke gir penge belønning.
  3. Hjelp de eldre barna med å holde en oversikt over økonomien deres. Lag et budsjett sammen og hjelp til med å holde styr på når regningene skal betales.

Om eksperten

 Ulla Dyrløv er familiepsykolog og har spesialisert seg i familiens forbruksvaner. I sin praksis mottar hun mange barnefamilier med økonomiske utfordringer.