Familielønnen - lommepenger for å bidra til fellesskapet

Familien er basert på felleskap og flokkmentalitet. Derfor får ikke barna penger for å utføre plikter, men heller fordi de er en del av familien. Lommepenger i denne modellen blir et verktøy som  uavhengig av pliktene.

Hvis barna ikke bidrar til felleskapet, kan du trekke de i lommepenger. Men vær rettferdig i måten du gjør dette på ved å fortelle de hvorfor de får mindre i lommepenger. Du bør heller ikke trekke så mye at barna sitter igjen uten lommepenger, siden de lærer gode pengevaner igjennom å ha sine egne penger.

Man kan gi ekstra lommepenger for plikter som går utover vanlig husarbeid, som for eksempel å vaske bilen eller klippe gresset.

Plikter = lommepenger

I denne modellen er nøkkelen til lommepenger pliktene. Barna skal gjennomføre en rekke oppgaver, og hvis de fullfører belønnes de med et fast beløp lommepenger. Man kan gi ekstra lommepenger hvis oppgaver utover de faste pliktene blir gjort. Pliktmodellen lærer barna at de skal bidra i familien og at den jobben de gjør gir lommepenger. Det negative ved denne løsningen er at barna kan få en oppfattelse av at alle oppgaver og plikter gir betaling.

Les mer om lommepenger og oppgaver

 


Lommepenger på provisjon

Mange selgere jobber på provisjonslønn, det vil si at jo mer de selger, jo mer tjener de. Innfører du denne modellen hjemme, får barna lommepenger etter hvor mange oppgaver de utfører. Avtal på forhånd hvor mye hver enkelt oppgave gir, så det ikke blir noe tvil om beløpet. På samme måte som i ‘pliktene’, lærer barna her at ytelse og nytelse henger sammen. Utfordringen kan dog være, at det bidrar til barnas oppfattelse om at det kun handler om å tjene lommepenger, og ikke å bidra til familiens felleskap.

Hvor mye får andre barn i lommepenger?

Tilskuddet: Lommepenger uten krav

I denne modellen får barna lommepenger uten krav om at de skal gjøre noen oppgaver. Fordelen med denne modellen er at barna får tid til å fokusere på andre ting, som for eksempel skolen. Ulempen er at de kan få en følelse av at pengene vokser på trær.

Selvstyre av lommepenger

Når barna blir eldre blir også oppgavene de utfører mer avanserte. Som seksåring kan barna for eksempel tømme oppvaskmaskinen, og som 16-åring kan de stå for innkjøp og klippe hekken. Utviklingen henger sammen med det å bli mer ansvarsbevisst.

Barn kan få lommepenger fra fireårsalderen

Hvis barnet ditt er modent, kan du gi et månedlig beløp som skal dekke alle utgiftene deres fra fritidsaktiviteter til klær. I begynnelsen kan barnet administrer utgiftene for å få ting. I takt med at barnet blir mer ansvarsbevisst kan de få mer ansvar. I følge ekspertene lærer  barna ‘selvstyre’  ved å administrere penger og passe på sine egne penger, og utsette egne behov.

Les hvorfor det er lurt å gi lommepenger

Ett siste tips:

Noen barn er storforbrukere av lommepenger og er kanskje også veldig gode til å smiske seg fram til noen kroner ekstra fra foreldrene. Men husk at barn får et mye bedre forhold til penger hvis det er tydelige rammer for hvor mye de får i lommepenger og når de får det.