Barnet kan bli medvirkende til hvitvasking

I dyrenes verden er et muldyr en blanding av en hestehoppe og en eselhingst, som ofte brukt til transport av varer. I den finansielle verden er et muldyr en person, som i mange tilfeller i uvitenhet, blir brukt til å gjøre kriminelle penger lovlige. I mer avanserte tilfeller, kan svindleren ha kopiert et firmas hjemmeside og ha en adresse, som ser helt ekte ut for å få svindelen til å fremstå autentisk. I mange tilfeller blir barnet tilbudt penger for ubeleiligheten. 

Dermed bruker svindleren barnets konto til å hvitvaske pengene, sier svindeljeger i Danske Bank Jeppe Bringø, og dette betyr at barnet plutselig er medvirkende til hvitvasking.

Hva er et ‘muldyr’?

Et muldyr er en person som overfører ulovlig opptjente penger mellom forskjellige kontoer som ofte befinner seg i forskjellige land mot en provisjonsbetaling.

Det er ulovlig å ‘være’ et muldyr, og det gir organiserte kriminelle grupper muligheten til å lettere hvitvaske og flytte penger rundt i verden.


Ved å bruke barn som muldyr, kan de kriminelle skjule hvor pengene kommer fra og gjøre det vanskeligere å spore hvor pengene ender opp.

Danske Banks avdeling for svindelbekjempelse blir ofte kontaktet av bekymrede foreldre som har barn som har blitt svindlet eller forsøkt svindlet.
Her kan du lære dine barn om faresignaler som foregår før svindelen, og hvordan du som forelder kan snakke med dine barn om svindel.


Barnet ditt må være på vakt, hvis han/hun blir kontaktet på en av disse måtene:

 • Direkte personlig kontakt eller via email.
 • Direktemeldinger via sosiale medier.
 • I lukkede grupper på sosiale medier.
 • Jobbannonser som virker legitime: eksempelvis en annonse som ‘søker finansielle representanter’.

 

Hva er faresignalene?

 • Uoppfordrede emails eller kontakt via sosiale medier med løfte om lettjente penger.
 • Jobbmulighet med tilbud om betydelige pengebeløp for en veldig liten innsats, spesielt der det ikke er krav om utdannelse eller erfaring.
 • Jobboppgaver som ikke er beskrevet, utenom at du oppgir din bankkonto for overføring av penger.
 • Alle interaksjoner og transaksjoner i relasjon til jobben foregår online.
 • Annonser med informasjon om at det dreier seg om et utenlandsk firma som søker ‘lokale agenter’ til å handle på vegne av firmaet.
 • Tilbudet er sendt fra en mailadresse som er fra en web-basert tjeneste (Gmail, Yahoo, Hotmail etc.) istedenfor en mailadresse tilknyttet nettdomenet.
 • Dårlig språk med mange grammatiske feil.
"Når penger er lettjente er det ofte en grunn til det"

Hva kan du som forelder gjøre?

 • Hvis barnet ditt mottar mistenkelige emails, så la vær med å svare på dem eller klikke på eventuelle linker.
 • Sjekk opplysningene på firmaene som tilbyr barnet ditt en jobb (spesielt om det er i utlandet).
 • Lær barnet ditt å aldri gi ut bankopplysningene sine til noen, med mindre det er noen som dere kjenner godt og har tillit til.
 • Hvis du tror barnet ditt har vært involvert i hvitvasking, stopp umiddelbart enhver pengeoverførsel, kontakt banken din, politiet, og den tjenesten som ble brukt til overførselen.
 • Gjør det klart for barna at en bankkonto er privat og må derfor ikke ‘lånes ut’ til andre.