Når du jobber i en privat bedrift, blir du automatisk med i pensjonsordningen. En viss prosent av lønna settes av i det som kalles innskuddspensjon. Hvor god pensjonsordningen er, varierer fra bedrift til bedrift, men du får uansett en sum penger satt av til fremtidig pensjon.

Mindre pensjon til dem som allerede hadde lite

Det store unntaket har vært arbeidsforhold som har vart under 12 måneder. Der har du som arbeidstaker ikke fått med deg noen verdens ting. Lønnsomt for arbeidsgiver, kjipt for deg. Det har antagelig slått ekstra hardt ut for dem som er i etableringsfasen og må ta til takke med vikariater og tilfeldige strøjobber.

Nå samles alt på én pensjonskonto – uavhengig av jobbskifter

Fra 1. januar endres reglene, samtidig med at den nye pensjonskontoen kommer. Arbeidstakere vil få med seg sin opptjente pensjon, uansett lengden på arbeidsforholdet. Det er godt nytt for din fremtidige økonomi. Alt samles automatisk på din egen pensjonskonto, og du trenger egentlig ikke å tenke på pensjon.

Vi oppfordrer selvfølgelig til å tenke på det likevel, men det er en helt annen sak. Da snakker vi blant annet om investeringsvalg og risiko. Altså at du kan være med på å bestemme hvor stor pensjonen din vil bli en gang i fremtiden. Og med den nye pensjonskontoen vil det omsider bli enklere å få oversikt over egen pensjon.

For deg som ikke har hørt om den nye pensjonskontoen

Om du skifter jobb, har tidligere pensjonsinnskudd – for arbeidsforhold over 12 måneder – levd videre i et såkalt pensjonskapitalbevis (PKB). Har du skiftet jobb mange ganger, har du mange PKB-er. Det er vanskelig for arbeidstakere å holde oversikt, og det er vanskelig å forstå forskjellene på dem.

Fra 1. januar 2021 får du i stedet din egen pensjonskonto der alle de gamle PKB-ene samles. Det gjør det veldig mye enklere å finne ut hva du har tjent opp i pensjon så langt, og det blir enklere å gjøre bevisste valg.

Her kan du lese mer om den nye pensjonskontoen.

Innholdet er skrevet og levert av Danica Pensjon og ble opprinnelig publisert på danica.no.