I Norge har vi nå historisk lave rentenivåer som følge av koronakrisen. Norges Bank satte i mai ned styringsrenta til 0%, noe den aldri har vært før. Mange som ikke har blitt direkte berørt av koronakrisen har utnyttet dette lave rentenivået til å gå på boligjakt. Å kjøpe bolig har en del «gjemte» kostander som spesielt førstegangskjøpere ikke alltid er obs på. 

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand har regnet på hvor mye det egentlig koster å kjøpe en bolig.

Regnestykke for boligkjøp

  • Effektiv rente på boliglånet: 1,68 prosent
  • Nedbetalingstid: 25 år
  • Boligverdi: 3.000.000 kroner
  • Krav til egenkapital: 450.000 kroner
  • Dokumentavgift: 75.000 kroner
  • Renteutgifter etter skatt (22 prosent): 81.400 kroner
  • Kostnader ved salg: Minst 100.000 kroner
  • Husleie à 2000kr pr måned: 72.000
  • Totale kostnader = 328.400 kroner

Utregningen viser kostnader over en periode på tre år.

Uforutsette utgifter

– I dette regnestykket må boligen ha økt 328.400 kroner de tre årene, for at du ikke skal gå i tap. Det utgjør 9122 kroner i måneden i tre år, som kunne vært brukt på husleie dersom du velger å leie, sier Tvetenstrand.

Hun påpeker at det i tillegg vil komme andre utgifter som forsikring, internett, TV, abonnementer og strøm, og kanskje også husleie dersom man kjøper leilighet.

- Man bør ha en god og solid bufferkonto før man kjøper bolig, ettersom det ofte kan komme uforutsette kostnader i forbindelse med dette. Hvitevarer kan ryke, eller om det oppstår skader på boligen, sier Tvetenstrand.


- Tenk at du skal trives i lengden i boligen du kjøper

Thea Olsen
Forbrukerøkonom
Danske Bank

Tenk langsiktig

Forbrukerøkonomen sier at det aller viktigste når man skal kjøpe bolig er å tenke langsiktig. Tenk at når du kjøper bolig, så er det et sted du skal bo og trives. Det kommer store kostnadene med å kjøpe og eie en bolig, og dette gjør at det er ekstra viktig å tenke langsiktig på boligkjøp.

- Tenk på beliggenhet og gjensalgsverdi. Er det butikker, skoler, godt kollektivtilbud i nærheten av boligen? Sånt kommer alltid til å være mye verdt, sier Tvetenstrand.

Hvis du etter en totalvurdering og finner ut at å kjøpe er det beste for deg, er det lurt å betale ned litt ekstra på lånet nå ettersom renta nå er så lav. Det gjør at du venner deg til økte utgifter og dermed står sterkere rustet til en eventuell renteøkning. I tillegg til at du allerede har betalt ned mer på lånet og har mer sikkerhet i boligen.