Et praktisk eksempel

Kari og Ola Nordmann har en bolig som er verdt 3 millioner. De har gjennom årene betalt ned på boliglånet slik at det er på 1,2 millioner. Nå lurer de på om det er mulig for dem å refinansiere lånet ved å erstatte det med Boligkreditt 45 og dermed få lavere rente enn på lånet de har. For å finne belåningsgraden tar de 1,2 mill. og deler på 3 mill. Svaret blir 0,4. Tallet ganger de med 100 og får 40. Belåningsgraden for boliglånet deres er altså 40 %. Det er mindre enn 45 %, og de er i utgangs-punktet kvalifisert til å få Boligkreditt 45.

Slik ser regnestykket ut for Kari og Ola Nordmann:


Boligverdi 3 000 000
Rest boliglån 1 200 000

Belåningsgrad 1 200 000 : 3 000 000 = 0,4 x 100 = 40 %

Ikke helt det samme som et boliglån

Boligkreditt 45 er egentlig ikke et lån, men en maksimal grense for et lån – ofte kalt et rammelån. Du behøver altså ikke benytte hele lånerammen, og du betaler selvsagt rente kun for den den delen av rammen du benytter. 

Fordi sikkerheten for et slikt lån er så stor, får du som låner anledning til selv å bestemme om du vil betale avdrag på lånet eller ikke – eventuelt hvor mye eller lite du vil betale ned. Er belåningsgraden under 45 %, kan du også bruke av lånet til å betale renter inntil lånet når 45 %. 

Et fleksibelt og rimelig lån

 I eksempelet over vil Ola og Kari kunne få innvilget et rammelån, Boligkreditt 45, på inntil 1 350 000, som er 45 % av verdien på boligen deres. 1 200 000 vil gå til å dekke det gamle lånet deres. De bestemmer selv om de vil ta ut og benytte de 150 000 ekstra til noe annet – eller om de bare fortsetter å betale renter og eventuelt avdrag på de 1 200 000.

Hvilke forbehold gjelder

I tillegg til den vanlige gjennomgangen av økonomien som vi gjør på alle nye låntakere, må du ha lønnskontoen din i Danske Bank. Vi hjelper deg selvsagt med flytting av kundeforholdet ditt fra en annen bank. Ved opprettelse av nytt lån påløper etablerings- og tinglysningsgebyr på vanlig måte. 
Og så er det kun verdien av primærboligen din som kan brukes som sikkerhet for Boligkreditt 45.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Søk her