Fortsetter denne utviklingen er det grunn til å tro at tallet vil synke ytterligere. Boligkjøperne blir med andre ord stadig yngre, og får dermed kortere tid på seg til å spare opp egenkapital.

I dag er det et krav på minst 15% egenkapital, dvs kjøper du en bolig til kr 2 000 000, må du selv stille med kr 300 000 i oppsparte midler. For de fleste unge er summen høyere enn det er mulig å spare til på egen hånd – også om de har vært flinke til å spare i BSU. Og det er her foreldrene kommer inn i bildet.

Ingen vei utenom egenkapital

Nesten halvparten  av alle unge under 30 år sier de er avhengig av hjelp til egenkapital fra foreldre eller besteforeldre ved kjøp av bolig. Det viser tall fra TNS Gallup. Stadig flere unge får hjelp av foreldre eller besteforeldre når de kjøper sin første bolig. For mange hadde et leilighetskjøp vært umulig uten den økonomiske støtten fra familien. Hvordan kan foreldre hjelpe?

Gi forskudd på arv/pengegave

Etter at arveavgiften ble fjernet 1. januar 2014, kan foreldre skattefritt gi forskudd på arv til barn i forbindelse med boligkjøp. Om pengegaven overskrider 100 000,– må det oppgis i selvangivelsen, men gaven er like fullt skattefri.

Stille sikkerhet i egen bolig

Foreldre kan stille med sikkerhet i egen bolig (realkausjon) eller fritidsbolig. Foreldre som stiller som kausjonister blir da medansvarlige for den delen av lånet de stiller sikkerhet for. Begrens gjerne kausjonsansvaret til et beløp og be låntaker prioritere dette nedbetalt raskere enn hovedlånet. For å sikre kausjonsbeløpet, bør låntaker forsikre seg mot død og uførhet.

Stå som medlånetaker

Om du ikke får lån, eller får mindre enn det du trenger for å kunne kjøpe leilighet, kan foreldrene dine stille som medlånetakere. En medlånetaker er like ansvarlig for lånet som hovedlånetakeren.

Stå som medeier

Det er også mulig å kjøpe boligen sammen. Da avtaler foreldrene og barna hvor stor andel foreldrene eier, og hvor mye barna eier. Det er også mulig for den ene parten å kjøpe ut den andre på et senere tidspunkt.

Finansieringsbevis: din bekreftelse på hvor mye du kan låne

  • Gyldig i tre måneder fra du mottar det
  • Enkelt å fornye
  • Gratis og uforpliktende

Søk finansieringbevis

Finn den løsningen som passer dere

De fleste foreldre ønsker å hjelpe barna sine, men langt fra alle har mulighet. Det er viktig å tenke nøye gjennom hvordan foreldrene best kan hjelpe sine barn. Et lurt sted å starte, er å ta kontakt med banken. På den måten kan familien i fellesskap finne den løsningen som passer dem best.

Hva er det viktigste å tenke gjennom før foreldre hjelper barna inn i boligmarkedet?

Når man låner bort penger, eller kausjonerer for barn, er det viktig å tenke på at dette er et ansvar de kan bli stående med i lang tid. Ansvaret kan bli stående til barna har god nok økonomi til å tilbakebetale pengene, eller frem til barna har mulighet til å bære lånet alene i banken. Det er et stort ansvar. Har du egne finansieringsplaner, for eksempel kjøp av ny bil, eller fritidsbolig må du vurdere nøye om du har «råd» til å hjelpe barna.

Dersom man stiller realkausjon for barna, altså stiller bolig til disposisjon som tilleggsikkerhet, er realkausjonsbeløpet et beløp man selv må kunne betjene som lån, og banken vil kredittvurdere at realkausjonisten kan bære realkausjonsbeløpet.

Er det mulig å få drahjelp fra foreldre, for så å «overta» ansvaret selv senere?

Ja, dersom boligen som barnet ditt har kjøpt for eksempel har økt i verdi kan dette være en mulighet. Men da må ny verdivurdering tilsi at det er nok sikkerhet for lånet uten kausjonist. Er det det kan kausjonistansvaret slettes.