1. Det årlige sparebeløpet økes til kr 27.500, og dermed økes også skattefradraget til kr 5 500.
  2. Det er en forutsetning for skattefradrag at du ikke eier bolig pr 31.12 i inntektsåret.

Fakta om BSU

  • Sparing med skattefradrag for ungdom
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år
  • Årlig sparebeløp er inntil kr 27 500 per år
  • Fradraget gis med 20% av det årlige sparebeløpet, og innebærer et skattefradrag på inntil kr 5 500.
  • Fra 2021 forutsetter skattefradraget at du ikke eier andel i bolig
  • Rammen for samlet sparing er kr 300 000 (eks renter)
  • Du kan kun ha en BSU-konto, men denne kan flyttes til annen bank om ønskelig. Har du avsluttet kontoen, kan du ikke senere opprette en ny
  • Pengene på BSU-kontoen kunne tidligere kun benyttes til kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på bolig du har kjøpt. Nytt fra 1. juli 2021 er at BSU også kan benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig.

Les mer om BSU her

Ikke lenger fradrag for de som eier bolig

Det viser seg at omlag 1/3 av alle de som har fått BSU-fradrag allerede eier egen bolig, og for den eldste gruppen utgjør andelen boligeiere hele 2/3. I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 ble det derfor vedtatt at de som eier egen bolig ved utgangen av året, ikke lenger skal få skattefradrag for den årlig sparingen.

En fornuftig innskjerpelse etter vår vurdering. Du kan imidlertid etter ervervet om ønskelig opprettholde BSU-kontoen, og nyte godt av den høye renten slike konti har (renten på BSU-konto i Danske Bank er 3,65 % frem til året du fyller 34 år).