Behold boligen ved langvarig sykdom 

Mange kjøper bolig og tar opp store lån uten å tenke på konsekvensene ved langvarig sykdom eller dødsfall. Basert på dagens inntekt lever vi det livet vi ønsker - og har råd til. Men hvordan vil du og din familie ha det dersom noe uforutsett skulle skje? Vil dere kunne betjene boliglånet med lavere inntekt? Er dere villig til å selge huset for å få økonomien til å gå opp?

Hvis du blir langvarig syk eller ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Jo høyere inntekt, jo høyere inntektstap. Tjener du i dag 800 000 kroner, får du under halvparten å rutte med som ufør fra NAV*. Har du stor gjeld kan det derfor være lurt å ha en forsikring som gir deg en engangsutbetaling dersom du skulle bli alvorlig syk. Det gir deg mulighet til å nedbetale gjeld slik at du slipper å bekymre deg for huslånet. 

Hvis du dør, risikerer dine etterlatte å måtte selge huset. De klarer kanskje ikke å betjene huslånet med bare én inntekt. Har du familie, bør du derfor tegne en dødsfallsforsikring som dekker gjelden dersom du skulle falle fra. På den måten kan familien din fortsatt bo i boligen selv om en av inntektene faller bort. 

Det skjer jo ikke meg?

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlighet for at menn over 35 år vil bli sykmeldt i mer enn 12 måneder før de blir 65. For kvinner er tilsvarende tall 45 %. Dette betyr at behovet for en forutsigbar inntekt er noe de aller fleste av oss vil komme borti i løpet av livet. 

Du og din familie er uerstattelig 

Når man kjøper bolig er det viktig å tenke gjennom hvordan økonomien vil bli ved langvarig sykdom og i verste fall dødsfall. En trygg økonomi er viktig for de fleste, og spesielt for alle som har lån. Forsikring og lån hører naturlig sammen!
Ikke alle har behov for forsikring. For noen kan det være helt greit å selge huset og kjøpe noe billigere, mens andre har kanskje arv eller andre løsninger som gir økonomisk trygghet. Det viktigste er at du tar veloverveide valg slik at du og din familie er godt forberedt dersom noe uforutsett skulle skje. 

*Utbetaling fra NAV: Hvis du blir arbeidsufør vil du få inntil 66 % av bruttoinntekten din. Du får ikke støtte for inntekt utover 6G (cirka 550 000 kroner). Du må betale skatt av utbetalingen.