Det kan være tøft å opprettholde god avkastning over tid, og 2018 ble et vanskelig år på børsen for norske aksjefond. Allikevel var DI Norge Vekst ett av de færreste aksjefond som hadde positiv avkastning og slo markedet i fjor.

Danske Invest Norge Vekst er et fond som investerer i mindre, ofte relativt ukjente selskaper med stort potensial. 

– Fondet tar høy risiko, og det ligger helt i toppen over tid hva gjelder oppnådd avkastning, sier Lars Erik Moen, senior porteføljeforvalter i Danske Invest Asset Management.

— Vi forvalter fondet som om det var vår egen lommebok og gjør ingen investeringer vi ikke ville gjort personlig
Lars Erik Moen
Lars Erik Moen
Senior porteføljeforvalter

Våren 2018 fikk fondet prisen som beste norske aksjefond i forbindelse med Morningstar Fund Awards. Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Hvert år deler de ut priser til fond som kan vise til særlig gode resultater de siste årene – og i et tiårsperspektiv.

Aksjefondet Norge Vekst kan vise til en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,12 % siste ti år, 13,32 % siste fem år og 18,32 % siste tre år.

- Det å kunne oppnå avkastning over tid handler i bunn og grunn om å gjøre en grundig jobb. Det viktigste er at vi bruker tid på de selskapene vi investerer i og vurderer alltid den langsiktige muligheten bedriften har gjennom grundig analyse. Vi forvalter fondet som om det var vår egen lommebok og gjør ingen investeringer vi ikke ville gjort personlig, forteller Moen. 

Forvalterteamet i fondet DI Norge Vekst går med andre ord grundig til verks for å sette seg inn i bransjene de skal investere i. De regner på hva selskapene må oppnå av resultat for å forsvare dagens aksjekurs, og søker selskaper med produkter i attraktive segmenter. 

Før de investerer i selskaper diskuterer de strategi og risiko med selskapet, og regner ut forventet kontantstrøm og verdi. 

Moen, som har forvaltet Danske Invest Norge Vekst siden juli 2003, går på over langt over hundre selskapspresentasjoner og møter i løpet av ett år. På den måten er han som forvalter tett på det enkelte selskap og har god forståelse for hvilke faktorer som gir bedre og dårligere konkurransevilkår. 

Fondets investeringsmål er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Det investeres utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert på Oslo Børs og unoterte aksjer. 

Slik kommer du i gang med langsiktig sparing

Når du skal starte med sparing i fond er det noen spørsmål du må stille deg selv:

1. Hvor lenge skal du spare? Skal du spare i bare ett år er vanlig bankkontosparing det beste. Skal du spare i inntil 15 år er kombinasjonsfond eller rentefond det mest passende. Jo lengre sparehorisont du har, jo flere aksjer tåler du i fondet ditt. Ta gjerne en prat med en av Danske Banks rådgivere for å få hjelp til å finne den mest passende løsningen.

2. Hva sparer du til? Enkelte sparemål har egne løsninger, som for eksempel pensjonssparing. Skal du spare langsiktig, vil det være forskjellige fondsløsninger tilgjengelig.

3. Hvor mye ønsker du å tjene? Er du ute etter høyest mulig avkastning over tid, må du tåle å ta mer risiko. Det vil si at beløpet kan svinge en del underveis i sparetiden, men på lang sikt vil det mest sannsynlig gi høyere avkastning.

4. Hvordan vil du spare? Du kan velge å ha et fast trekk hver måned, eller du kan sette inn penger når du selv ønsker det. Fordelen med en fast sparing er at det jevner ut risikoen - i tillegg til at sparingen går av seg selv.

 

 

Ønsker du å komme i gang med langsiktig sparing?

Les mer om sparing og investering

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ.