Det er mye skriverier om pensjon om dagen, og mange av oss har fått med seg at pensjon er viktig å sette seg inn i og viktig å spare til. Likevel er det mange som vegrer seg for å gjøre dette, og mange synes nok pensjon både er komplisert og kjedelig. I tillegg er det nok mange som utsetter eller dropper pensjonssparingen fordi «det er så lenge til», «jeg sparer jo i eiendom», «jeg har så god pensjonsordning på jobb» eller «jeg kommer til å arve». 

Men visste du at du kan gå glipp av massevis av penger dersom du starter sent med fast pensjonssparing? Årsaken er rentes rente-effekten!

Når man sparer får man renter på renter. Altså gevinst på allerede oppnådd gevinst på sparepengene. På bankkonto vil gevinsten være en renteinntekt du får tilskrevet, som regel årlig ved nyttår, som da øker sparesaldoen på kontoen som du igjen får renteinntekter på. På pensjonssparing i fond vil gevinsten være en avkastning som legges til sparesaldo fortløpende, som du igjen får avkastning på. Effekten er den samme og kalles rentes rente-effekten. Denne effekten er svært positiv over tid fordi sparesaldoen din «akselererer». Selv små månedlige sparebeløp kan yngle på sikt. Derfor er det smart å starte pensjonssparingen tidlig, så slipper du å spare store beløp rett før pensjonsalder.  

La oss se på et eksempel av fondssparing på to ulike sparehorisonter. 

Alder: 27 år, 40 år til pensjon

Månedlig sparing: 500 kr
Snittavkastning: 5,8 %*
Sparesaldo etter 40 års sparing 910.000 kr
Spart beløp er kun 240 000 kr (500 ·12 mnd · 40 år)
Gevinst 670.000 kr

Alder: 47 år, 20 år til pensjon

Månedlig sparing: 500 kr
Snittavkastning: 5,8 %*
Sparesaldo etter 20 års sparing 225.000 kr
Spart beløp er kun 120.000 (500 · 12 mnd · 20 år)
Gevinst er 105.000 kr

Årsaken til at du får så veldig mye mindre gevinst og sparesaldo er tap av mange år med rentes rente effekt.

La oss se på ett eksempel til:
 pensjoneksempel

Sparekalkulator 

Med vår sparekalkulator kan du se hvor mye du må spare per måned for å nå dine mål. Du kan også se hvor mye dine penger vil vokse ut i fra hvilken avkastning du forventer på dine investeringer. 

Prøv sparekalkulatoren

*En snittavkastning på 5,8 % pr år er avrundet fra 5,75% som tilsvarer avkastningen i «bransjeavtale om avkastningsprognoser» mellom selskap som selger pensjonsprodukter. En slik prognose kan ikke regnes som en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Tallene brukt i eksemplene er avrundet.