Gå til hovedinnhold

Hvorfor skal jeg investere sparepengene mine?

Hvorfor skal jeg investere sparepengene mine? Det spørsmålet blir Danske Banks rådgivere ofte stilt. Svaret fra sjefsstrategen er enkelt.

- Du skal investere pengene, fordi du da kan få en høyere forventet avkastning enn hvis de bare står på en konto i banken.

 

Christian Lie
Sjefsstrateg, Danske Bank

Med en investering blandet mellom aksjer og obligasjoner har du mulighet for at dine sparepenger på sikt vokser mer enn på sparekonto. Med andre ord risikerer du ifølge Lie at din oppsparing på vanlig sparekonto blir et tapsprosjekt for deg. Innskuddsrentene i Norge har vært lave over lengre tid, noe som betyr at inflasjonen – altså prisstigningene i landet – gradvis tærer på kjøpekraften av sparepengene dine. 

- Dersom prisene stiger raskere enn sparepengene dine, vil du ikke kunne kjøpe like mye med pengene i fremtiden som det du kan i dag. Investering handler altså ikke bare om å få sparepengene til å vokse, men også om å beskytte deg mot inflasjon, forteller Christian Lie.

 

Den sterkeste effekten 

Hvis du investerer sparingen din til en fornuftig avkastning, får du på lengre sikt ikke bare avkastning av sparepengene, men også avkastning på avkastningen. Dette kalles rentes rente-effekten og ble en gang av Albert Einstein kalt den sterkest effekten i universet. Effekten medfører at sparepengene dine vokser raskere jo lengre tid som går. Derfor gjelder det også å komme i gang med investeringen så tidlig som mulig.

Sjefsstrateg Lie gir deg et konkret eksempel på den potensielle gevinsten ved å investere sparepengene. 

Forestill deg at du har 100 000 kroner stående i banken til null prosent rente. Hvis prisene i Norge stiger med 1 % per år, vil kjøpekraften av dine 100 000 kroner bli redusert til 90 000 kroner etter 10 år.

Om du i stedet investerer sparepengene og får en gjennomsnittlig årlig avkastning på 2 % etter skatt og inflasjon, så vil kjøpekraften av dine 100 000 kroner i stedet stige til nærmere 122 000 kroner i løpet av de neste 10 årene. Det er en forskjell på mer enn 31 000 kroner etter skatt og inflasjon, sier han.

 

Du bestemmer risikoen 

Eksemplet over er et tenkt tilfelle og det er naturligvis umulig å forutsi hvilken fremtidig avkastning du vil få på din investering, og du skal også være oppmerksom på at en investering kan gi tap. Det løper altså en høyere risiko ved å investere pengene enn å ha de på sparekonto i banken.

Men det betyr ikke nødvendigvis at en investering er forbundet med høy risiko. Christian Lie forklarer at risikoen avhenger av hvordan du setter sammen fordelingen mellom aksjer og obligasjoner i din investering. Aksjer har høyeste risiko og gir høyest forventede avkastning, mens risikoen og forventet avkastning er lavere for obligasjoner.

- Vurderer du å investere sparepengene dine, vil vi anbefale deg å ta en prat med din rådgiver i banken for å finne beste løsning for deg og ditt sparemål, sier Lie. 

Har du flere spørsmål om sparing?

Kontakt meg

Andre har også lest: