Er virkelig det edle metallet en «trygg» investering i usikre tider og hvilke fallgruver bør man være obs på som hobbyinvestor? 

2020 har vært et særdeles ruglete og krevende år for mange av dem som er investert i aksjemarkedet, enten via fond eller enkeltaksjer/enkeltselskaper. Fallet i slutten av februar og starten av mars barberte på kort tid bort store verdier, og selv om comebacket i ettertid har vært kraftig for mange er det fremdeles rødfargen som dominerer for året som helhet. 

Samtidig har de som investerer i gull så langt hatt et solid år, med en avkastning på rundt 30 prosent siden starten av 2020. 


- Gull oppfattes nok som en «trygg havn» nå fordi gullprisen normalt stiger når det er usikkerhet i finansmarkedene.

Christian Lie
Sjefstrateg
Danske Bank Norge

- Aksjemarkedene har steget kraftig siden nedturen tidligere i år – kanskje litt for kraftig mener mange – samtidig som man får lite igjen i form av renter dersom man setter pengene sine i banken. Da havner man i et landskap der investorer etter hvert begynner å vurdere andre steder man kan få god avkastning, for eksempel ved å investere i gull, sier Christian Lie som er sjefstrateg i Danske Bank Norge. 

Han tror at en del investorer også venter økt inflasjon i tiden som kommer grunnet de kraftige stimulansene og krisepakkene fra politikere verden over, og at det kan være en annen grunn til gullets stigende popularitet. 

Den kanskje viktigste drivkraften er likevel det ekstremt lave rentenivået i USA og Europa, som gjør gull relativt sett mer attraktivt sammenlignet med plasseringer i eksempelvis statsobligasjoner. 

- Selv om aksjer kan bli påvirket negativt av overraskende sterk inflasjon, mens gull normalt vil bevare verdien bedre i slike perioder, er det enn så lenge ingen tegn til at prisveksten skal eskalere ut av kontroll, sier Lie. 

«Even greater fool» 

Men hvordan kan det egentlig ha seg at gull i seg selv øker i verdi? Vanligvis stiger jo en investering – man for eksempel har gjort i et spesifikt selskap – fordi aktiviteten øker eller man opplever vekst i omsetning for eksempel. 

For å forklare dette tyr sjefstrategen til det engelske begrepet «even greater fool's theory».

- Gull har ingen løpende avkastning, og eventuell avkastning må dermed komme fra at posisjonen, i dette tilfellet gullet, selges til en annen investor som er villig til å betale mer enn det du betalte for den. Ergo må en annen investor være villig til å betale enda mer for et aktiva som ikke gir løpende avkastning. For å si det enkelt; så lenge noen andre – en «bigger fool» enn deg selv for å si det litt slemt - i morgen er villige til å betale mer for noe du kjøpte i går så fortsetter utviklingen, forklarer Lie.  

Fallgruver og fremgangsmåter

Skal man investere i gull kan man selvsagt kjøpe metallet fysisk, men dette er ofte lite praktisk og oppbevaring kan også bli en utfordring. Det kan dermed være både enklere og smartere å gå for såkalte ETF-er (man kjøper et verdipapir som følger prisutviklingen men ikke metallet direkte) i gull, futures (satser på at prisen skal gå opp eller ned frem i tid) i gull eller opsjoner på gull. 

Men hvordan går man frem dersom man har bestemt seg for å investere i gull, og hvilke fallgruver bør man passe seg for?

- Man bør først og fremst sørge for å investere i verdipapirer knyttet til gull som er likvide, altså omsettes ofte, slik at man kan selge lett og raskt. I tillegg bør man være klar over at man kjøper noe som ikke i seg selv gir noen form for avkastning, samt at man kjøper seg inn i et marked som allerede har steget svært mye og som har høy risiko for å falle tilbake når stemningen i finansmarkedene endres, sier Lie. 

Han minner også om at aksjer, gjerne i en kombinasjon med obligasjonsplasseringer, for de fleste vil være et bedre alternativ for langsiktig sparing. Dette er i hovedsak fordi dette er investeringer som gir avkastning via utbytter og renteutbetalinger uten å være avhengig av at kursene nødvendigvis stiger. 

- Selv om gull har steget mye, og for så vidt kan stige videre, er også dette en investering med potensielt høy risiko. Gullprisen vil kunne falle dersom optimismen rundt økonomien og finansmarkedene stiger ytterligere, sier sjefstrategen.  

Er gull en «trygg havn»?

Begrepet «en trygg havn» brukes ofte av investorer for å beskrive ulike investeringer som står seg bra i turbulente tider. Akkurat hva denne «trygge havnen» er kan imidlertid variere fra periode til periode. Og da er jo selvsagt spørsmålet; er gull en slik trygg investering i disse dager?

- Gull oppfattes nok som en «trygg havn» nå fordi gullprisen normalt stiger når det er usikkerhet i finansmarkedene. Dette skyldes at gull gjerne blir ansett som attraktivt sammenlignet med aksjer og selskapsobligasjoner, der selskapene kan gå konkurs, når økonomien utvikles i negativ retning, sier sjefstrateg Lie. 

Han forteller imidlertid at det finnes perioder der også gull har falt sammen med markedene generelt, og at man ved disse tilfelle dermed ikke slapp unna nedtur ved å være investert i det edle metallet. 

- Gull er nok en «trygg havn» til å stole på i de aller fleste tilfeller, men under tumultene i finansmarkedene i mars falt også gullprisen periodevis, ettersom mange investorer ble så presset på andre posisjoner at de måtte selge gull for å dekke inn tap andre steder. Men, dette var midlertidig, avslutter Lie.