Kontakt meg om sparing

Kunder som sparer, fortjener profesjonell rådgivning tilpasset risikovilje og forventninger til avkastning. Dette er problemstillinger vi diskuterer og finner individuelle løsninger på sammen med deg.

Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Morningstar Fund Awards deles ut årlig til fond som kan vise til særlig gode resultater siste år – og i et femårsperspektiv.

* Tallene er etter alle forvaltningskostnader. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Kilde: oslobors.no 06.03.2018. Morningstar Awards 2018 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Danske Invest Norge Vekst nominated for Best Norway Equity Fund, Norway Equity, Norway