Når du skal flytte ut fra gutte- eller jenterommet, er det gjerne med skrekkblandet fryd. Og det er ikke så rart – for hvor deilig blir det ikke å bestemme selv hvordan du vil ha det? Og hvor skummelt føles det ikke, når du selv må ta ansvar for at alt går riktig for seg? Ved å følge noen enkle, men viktige tips, blir flyttingen trygg og god.

Hybel, kollektiv eller leilighet?

De aller fleste som flytter hjemmefra velger å leie sin første bolig. For det er nemlig slik, at det på kort sikt lønner seg å leie, mens det på lengre sikt kan lønne seg å eie. De fleste studenter leier, og det er det vi skal se nærmere på her.

 

Du har flere muligheter når du skal leie bolig. Du kan leie privat, alene eller sammen med en venn eller kjæreste. Du kan leie et rom eller en hybel gjennom studentsamskipnader, eller du kan velge å leie i et kollektiv. Om du allerede vet hvor du ønsker å bo, er det flere steder du kan lete, som Finn.no og Hybel.no. Om du ikke kjenner byen du skal flytte til så godt, eller ennå ikke har bestemt deg for hvor du ønsker å bo, kan det være lurt å vurdere flere områder. Det er en kjensgjerning at det å leie «midt i smørøyet» koster mer enn å leie utenfor sentrum. Finn ut hva som passer best for deg, og prioriter ut fra det.

 

 

Sørg for å få kontrakt – og les den nøye

Når du har funnet et sted å leie, er det aller viktigste at du sørger for å få en husleiekontrakt fra utleier. En mye brukt kontrakt er Forbrukerrådets standard husleiekontrakt. Les kontrakten nøye, og sjekk at alt stemmer.

 

Kontrakten kan være tidsbestemt (du vet når du flytter ut), du kan velge korttidsleie, eller du kan skrive en kontrakt uten tidsbegrensning. Sistnevnte betyr at du kan bo i leiligheten frem til du selv velger å flytte. Om det ikke er avtalt noe annet, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden etter oppsigelsen gis. En av tingene du kan være sikker på når du skriver kontrakt, er at huseier ikke plutselig kan bestemme seg for at du må flytte. Det kan kun skje om huseier har en saklig grunn, noe du kan lese mer om på nettsiden til Huseiernes Landsforbund. Som en ekstra sikkerhet, kan det være lurt å ta bilder av leiligheten når du flytter inn. På den måten kan du være sikker på å ikke måtte betale for skader du ikke er ansvarlig for.

 

 

Hva kan huseier kreve i leie?

Når det gjelder leiesum, så kan ikke huseier sette leien opp uten videre. Det finnes imidlertid to tilfeller hvor leien kan økes. Huseier kan tilpasse leien etter konsumprisindeksen én gang i året (indeksregulering skal varsles minst en måned før leieendringen iverksettes), eller sette opp leien til gjengs leie med seks måneders varsel. Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, og kan kun endres i tilfeller hvor leietaker bor i leiligheten i mer enn 2,5 år. Også dette kan du lese mer om hos Huseiernes Landsforening.

 

Når det gjelder depositum, så er det vanlig med inntil tre måneders husleie. Banken din har, i likhet med alle andre banker, en egen ordning for depositumskonto. Kontoen skal stå i ditt navn, og for å heve kontoen må vi motta en bekreftelse fra utleier på at leieforholdet er avsluttet og at depositumet kan frigis. 


 

Husker du dette, har du et godt utgangspunkt som leietaker.
Lykke til, og nyt ditt nye hjem!

Klar for å leie? Ta en titt på denne sjekklisten:

  • Skriv kontrakt. Husk også å ikke signere før du har lest alt nøye.
  • Se over boligen sammen med utleier. Skriv eventuelt en liste over møbler, feil og inventar – og ta bilder.
  • Sørg for at det opprettes egen depositumskonto. På den måten er du trygg på at kontoen er sperret, og at utleier ikke kan gjøre uttak.