Bankene har gode ordninger for mellomfinansiering, og har du en etablert bankforbindelse, ordner de det praktiske for deg. Du får en ekstra utgift på toppen av boligkjøpet, men det bakes gjerne inn sammen med de øvrige kostnadene.

Avdragsfritt lån, høyere rente

Du har egenkapital i den boligen du skal selge. Når du kjøper ny bolig, flyttes egenkapitalen over til den. Mellomfinansieringen taes opp med sikkerhet i den du flytter fra. Du slipper som oftest å betale avdrag på disse lånene i inntil 1 år, så det er renter og etableringsgebyr du må forholde deg til. Renten er ofte litt høyere enn for et vanlig boliglån.

Hør tidlig med banken om hva de tilbyr deg

De fleste får ordnet med mellomfinansiering i sin egen bank til en akseptabel rente, men noen ganger oppstår det problemer. Kanskje er ikke sikkerheten i den gamle boligen god nok, eller lånebeløpet er for høyt. Sjekk med banken din for sikkerhets skyld, så kan du planlegge for utgiftene som kommer.
- I verste fall må du låne deler av beløpet fra andre tilbydere, og det vil alltid bli dyrere, spesielt hvis du ikke har god sikkerhet.

Hvis ingen kjøpere melder seg

Mellomfinansiering i noen få uker er ikke noe problem. Men om du ikke får solgt, vil du snart merke at du sitter med to lån. Selv om lånet er avdragsfritt, blir det store rentebeløp å betale over tid. Ta kontakt med banken og hør hva du bør gjøre. Kanskje det hjelper å endre betalingsplanen for det nye lånet? Mange velger også å leie ut den gamle boligen en periode for å finansiere lånet på den måten.

Regne-eksempler

I tabellen ser du hva du totalt må betale for mellomfinansiering ved ulike lånebeløp, rentesatser og antall måneder. I praksis vil kostnaden bli litt lavere ettersom det er snakk om lånerenter – som gir skattefradrag på vanlig måte. Hvis du for eksempel må betale 12 000 kroner for mellomfinansiering i ett år, gir det samtidig 3360 kroner i skattelette samme året.

Husk at hvis du må betale etableringsgebyr, kommer det i tillegg.

Regne-eksempler


Er det bedre å selge først og kjøpe etterpå?

Det er ingen fasit på dette. Har du en kurant bolig i et populært område, er det sjelden noen fare med å kjøpe før du selger. Det du ikke kan planlegge, er hvor mye du kommer til å få for boligen.Har du derimot en spesiell bolig på et mindre attraktivt sted, kan det være lurt å tenke motsatt. Hør gjerne med eiendomsmeglere, de har oversikt over både prisnivå og hvilke boliger som selges i ulike områder.