Skatteetaten sender ut skattemeldingene for 2022 fortløpende og puljevis i perioden 14-31. mars. I år vil alle lønnsmottakere og pensjonister motta skattemeldingen digitalt på skatteetaten.no. Noen få andre, blant annet representanter for dødsbo, vil motta skattemeldingen på papir fra april av. Du vil få beskjed når din skattemelding er sendt deg med opplysninger om hvor du skal logge deg inn for å finne den.

Leveringsfrist skattemelding

Leveringsfristen for skattemeldingen er som vanlig 30. april, men siden det er en søndag i år, regnes det ikke som for sent om du leverer til og med tirsdag 2. mai.

For næringsdrivende, og deres ektefeller, er leveringsfristen den 31. mai.

Får du restskatt, kan du vurdere å betale et tilleggsforskudd til Skatteetaten innen den 31. mai. På denne måten unngår du renter på restskatten.
Se informasjon om tilleggsforskudd hos Skatteetaten her.

NB! Vær på vakt mot svindel!

Skatteetaten sender ikke lenker uoppfordret i e-post eller SMS, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene.

Les mer om hvordan du kan unngå å bli svindlet her

Sjekk at alt er riktig på skattemeldingen

Det er viktig å sjekke at alt som er forhåndsutfylt faktisk er korrekt. Dersom man er uoppmerksom og glemmer å endre en feil, kan dette i verste fall gjøre at du får tilleggsskatt om det er inntekter eller formue som ikke har kommet med, eller du får en tilleggsregning for skatt (på folkemunne kalt "baksmell") som du kunne vært foruten.

Det er mange som ikke sjekker at informasjonen som står på skattemeldingen er riktig, men husk at selv om Skatteetaten får mye informasjon tilsendt, er det ikke alltid de får med seg alt. Bruk derfor noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer med dine årsoppgaver og andre forhold.

Du finner årsoppgaven fra Danske Banki nettbanken under "Brev og avtaler" > "Elektroniske brev" > "e-Boks" eller i mobilbanken under "Meny" > "e-Boks".

Den digitale skattemeldingen er lagt opp slik:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

Kilde: Skatteetaten

Dette må du fylle inn på skattemeldingen

Øverst i skattemeldingen finner du en foreløpig skatteberegning. Etter hvert som du gjør endringer vil du få opp nytt foreløpig beregningsgrunnlag. Slik vil du se antatt effekt av et fradrag eller en ekstra inntekt med en gang.

Man må likevel holde tunga beint i munnen når man sjekker skattemeldingen. Her er noen få eksempler på hva som må legges til dersom Skatteetaten har glemt det. Sjekk alltid fradragsveiledningen på Skatteetatens nettsider.

 • Har du leid ut bolig, fritidsbolig, bil eller annet utstyr via et formidlingsselskap som f. eks AirBnB skal disse nå innrapportere dette automatisk, men du er likevel pliktig til å se at informasjonen stemmer. Har du leid ut privat, uten formidlingsselskap må leieinntekter utover det skattefrie beløpet på kr 10 000 føres inn manuelt.
 • Skattefradrag som ikke er registrert. Har du startet i jobb hvor du nå pendler? Grensen for å få pendlerfradrag er redusert fra 2022: Får du det fradraget du har krav på? Hvordan er gjeldsrentene fordelt dersom du eier bolig og har boliglån sammen med en partner? Kanskje har du kjøpt bolig i utlandet og tatt opp et lån i et annet land?
 • Om du har gitt penger til frivillige organisasjoner skal du også få skattefradrag for det.
 • Når det er to lånetakere på et boliglån, står lånet kun oppført på hovedlånetakers årsoppgave. Det er kun en person som kan stå som hovedlåntaker. Lånetaker må videre selv fordele gjeldsrenter og gjeld mellom seg i skattemeldingen.
 • Er alle utbytter vedtatt i 2022 inkludert i din skattemelding? Husk at utbetalingstidspunktet normalt ikke påvirker hvilket år utbyttet skal skattlegges. Merk også at skattesats for utbytte ble økt fra 35,20 % til 37,84 % med virkning fra 6. oktober 2022.

Når skattemeldingen er ferdig utfylt og sendt inn, vil Skatteetaten behandle skattemeldingen din. Skal du ha penger tilbake varierer det hvor lang tid dette tar, men skatteoppgjør sendes ut nesten hele året, fra mars til november.