Skatteetaten sender ut skattemeldingene for 2021 fortløpende og puljevis i perioden 16. mars til 7. april. I år vil de aller fleste motta skattemeldingen digitalt.

Dette medfører en endring hvor ikke alle mottar skattemeldingen samtidig. Du vil få beskjed når din skattemelding er sendt deg med opplysninger om hvor du skal logge deg inn for å finne den, hhv skatteetaten.no og/eller altinn.no.

Leveringsfristen for skattemeldingen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai. Hvis du får restskatt, kan du betale denne før 31. mai. På denne måten unngår du renter på restskatten.

Den nye skattemeldingen er intuitiv, enkel og relevant for alle som mottar den. Unødig informasjon er fjernet, og den er generelt mye lettere å forholde seg til.

NB! Vær på vakt mot svindel!

Skatteetaten sender ikke lenker uoppfordret i e-post eller SMS, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene. 

Les mer om hvordan du kan unngå å bli svindlet her

Sjekk at alt er riktig på skattemeldingen

Det er viktig å sjekke at alt som er forhåndsutfylt faktisk er korrekt. Dersom man er uoppmerksom og glemmer å endre en feil, kan dette i verste fall gjøre at får en straffeskatt om det er inntekter som ikke har kommet med, eller du får en baksmell du kunne vært foruten.

Det er mange som ikke sjekker at informasjonen som står på skattemeldingen er riktig. Bruk noen minutter på å sjekke at all informasjon som er registrert på deg stemmer. Skatteetaten får mye informasjon tilsendt, men det er ikke alltid de får med seg alt.

Den digitale skattemeldingen er lagt opp slik: 
 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

Kilde: Skatteetaten

Dette må du fylle inn på skattemeldingen

I skattemeldingen vil du få opp nytt foreløpig beregningsgrunnlag straks etter du har gjort endringer. Slik vil du se effekten av et fradrag eller en ekstra inntekt med en gang. 

Man må likevel holde tunga beint i munnen når man sjekker skattemeldingen. Her er noen eksempler på hva som må legges til dersom Skatteetaten har glemt det. Sjekk alltid fradragsveiledningen på Skatteetatens nettsider.
 • Har du leid ut bolig, fritidsbolig, bil eller annet utstyr via et formidlingsselskap som f. eks AirBnB skal disse nå innrapportere dette automatisk, men du er likevel pliktig til å se at informasjonen stemmer. Har du leid ut uten formidlingsselskap i mellom må disse leieinntektene utover det skattefrie beløpet på 10.000 kroner føres inn manuelt.

 •  Uregistrerte skattefradrag som ikke er registrert. Har du startet i jobb hvor du nå pendler? Hvordan er gjeldsrentene fordelt dersom du eier bolig og har boliglån sammen med en partner? Kanskje har du kjøpt bolig i utlandet og tatt opp et lån i et annet land?

 • Om du har gitt penger til frivillige organisasjoner skal du også få skattefradrag for det.
Når skattemeldingen er ferdig utfylt og sendt inn, vil de første som skal ha penger tilbake motta disse allerede to uker etterpå. Dette i stor kontrast til tidligere, hvor man ofte fikk pengene i juni. 

NB: Viktig oppfordring til alle som vil sjekke skattemeldingen: For å unngå at BankID bryter sammen, må du vente til du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar og hold plassen din i køen. I denne perioden er det ekstremt viktig at digitale tjenester er tilgjengelig for de som har mest behov for det.