Artikkel

Pensjonsskattefradraget - for vanskelig å forstå?

For å bedre pensjonistenes økonomi har regjeringen foreslått å øke både pensjon og pensjonsskattefradrag. Men reglene er kompliserte og vanskelige å forstå.

Pensjonister som sitter ved et bord

For å bedre pensjonistenes økonomi har regjeringen foreslått å øke både pensjon og pensjonsskattefradrag. Men reglene er kompliserte og vanskelige å forstå.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å bedre pensjonistenes økonomi. Dette foreslås gjennomført ved å øke pensjonen i kombinasjon med økt pensjonsskattefradrag.

Hva er pensjonsskattefradraget?

Pensjonsskattefradraget er et skattefradrag som skal gi redusert skatt til de med lave og moderate pensjonsinntekter. Er pensjonsinntekten høyere enn 576.711 kroner gis det ikke rett til pensjonsskattefradrag overhode. Det spesielle med pensjonsskattefradraget er at pensjonisten må ha tilstrekkelig med skattepliktige inntekter til at hele skattefradraget kan utnyttes.

Dette skjer med pensjonsskattefradraget

  • Pensjonsskattefradraget økes ved at innslagspunktet for trinn 1 flyttes fra kr. 219 950 til kr. 246 800 kroner, og ved at trinn 2 flyttes fra kr. 331 750 til kr. 373 650 kr.
  • Økningene i innslagspunkter vil medføre at pensjon opp til ca. kr. 250 350 ikke betaler inntektsskatt, samt at alle med pensjon opp til kr. 373 650 i beste fall vil få redusert skatt.

Mange går glipp av pensjonsfradraget

- Fordi reglene er så kompliserte og vanskelige å forstå er det mange som går glipp av pensjonsfradraget, forteller skatteekspert og leder for skatteadvokatene i Danske Bank, Per-Ole Hegdahl i et intervju med Finansavisen 12. mai (PDF). Han har selv også opplevd dette i egen familie da han skulle hjelpe sine egne foreldre med skattemeldingen.

- Jeg har selv foreldre som er pensjonister. Det var først når jeg var og besøkte dem på Hvaler og skulle se på skattemeldingen deres at jeg så hvor kompliserte disse reglene er, sier Hegdahl.
- Ikke bare er reglene kompliserte, men det er også vanskelig å skjønne hvordan de virker. I tillegg er informasjonen om disse reglene på skatteetatens sider og i selve skattemeldingen for dårlige.

Han mener også det her burde tas høyde for at disse reglene gjelder for godt voksne mennesker som ofte ikke er så datakyndige.

- Jeg våger å påstå at det her er mange gifte pensjonister som betaler mer skatt enn nødvendig fordi de ikke helt skjønner hvordan disse reglene virker, fortsetter Hegdahl.

- Mange gifte pensjonister betaler mer skatt enn nødvendig, fordi de ikke helt skjønner hvordan disse reglene virker.

Per Ole Hegdahl skatteadvokat

Per-Ole Hegdahl
Leder Skatteadvokatene 
Danske Bank Norge

Bruk skattekalkulatoren

Hegdahl anbefaler alle gifte pensjonister som har krav på pensjonsskattefradrag om å benytte Skatteetatens skattekalkulator for å sjekke ut at mest mulig av pensjonsskattefradraget kommer til fradrag.

Er ektefellenes pensjoner ulike slik at en av dem ikke kan nyttiggjøre hele pensjonsskattefradraget, kan det være mye å hente på å overføre kapitalinntekter til den andre slik at større del av pensjonsskattefradraget faktisk kommer til fradrag. Kapitalinntekter og kapitalutgifter gir samme skatteeffekt for pensjonistene sett under ett. Og kapitalinntekter og kapitalutgifter står ektefeller fritt til å fordele mellom seg som de ønsker.

Pensjonsskattefradraget er på lik linje med BSU (boligsparing for ungdom) et rent skattefradrag.
- På samme måte som en boligsparer med BSU må ha en viss inntekt for å kunne utnytte BSU-skattefradraget fullt ut må også pensjonister ha høy nok inntekt til at de kan utnytte pensjonsskattefradraget fullt ut, avslutter Hegdahl.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.

Les også


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.