Dette vil imidlertid ikke bli et eget fag i skolen, men en viktigere del av matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap enn det er i dag. Mer fokus på personlig økonomi er en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, ifølge Regjeringen.


- Snakk med barna så tidlig som mulig om økonomi, og ikke undervurder interessen deres. Penger og sparing kan være morsomt å snakke om.

Thea Olsen
Forbrukerøkonom
Danske Bank

- Gledelig nyhet

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand er positiv til at personlig økonomi blir prioritert mer i skolen i tiden fremover.

- Dette er selvsagt en gledelig nyhet. Barn og unge trenger å lære om økonomi før de blir voksne, og ofte er det bra å høre det fra noen andre enn i familien, sier hun.

Tvetenstrand påpeker imidlertid at det er langt igjen til mål.

- Vi hadde ønsket oss enda litt mer konkret om hva dette vil bety, og helst på sikt få inn personlig økonomi som et eget fag i skolen. Men det er bra at regjeringen tar personlig økonomi for barn og unge på alvor, sier hun.

I årevis har unge voksne vitset om at man heller lærer diktanalyse på skolen enn hvordan man betaler regninger. Dette vil det altså bli slutt på fra høsten 2020, ifølge de nye læreplanene fra Regjeringen.

Selv om personlig økonomi kommer til å bli en del av skolegangen, er det viktig at foreldre og familie fortsatt snakker om dette hjemme. 

God start på voksenlivet

- Det som er så bra med at barn og unge får lære om økonomi, penger og sparing på skolen, er at det sikrer i større grad at alle får en gjennomgang og forståelse av hvilke økonomiske valg som kan gi ulike konsekvenser for dem i fremtiden. Dette kan bidra til å sikre en god start på voksenlivet for mange som kanskje ikke snakker så mye om økonomi hjemme, sier Cecilie Tvetenstrand.

Frem til nå har det vært litt tilfeldig hvem av barn og unge som kommer godt ut av å ikke ha personlig økonomi på læreplanen, mener forbrukerøkonomen, som tror at barn og unge er moden til å snakke om penger allerede fra femårsalderen.

- Snakk med barna så tidlig som mulig om økonomi, og ikke undervurder interessen deres. Penger og sparing kan være morsomt å snakke om, sier Tvetenstrand.