Siste tall fra Eiendom Norge viser at det er en økende interesse for fjellhytter i Norge, spesielt de som ligger i nærheten av skitrekk og oppkjørte skiløyper. Med over 430 000 registrerte hytter kan Norge trygt kalles et hytteland. Men prisen kan bli høy for mange.

Hyttelivet kan bli svært kostbart og mange går på en økonomisk smell på fjellet. En ting er prisen man betaler for å kjøpe hytte. Men oppå dette kommer kjøp av møbler og sportsutstyr, samt utgifter til strøm, forsikring og avgifter.Hyttelivet kan bli svært kostbart og mange går på en økonomisk smell på fjellet. En ting er prisen man betaler for å kjøpe hytte. Men oppå dette kommer kjøp av møbler og sportsutstyr, samt utgifter til strøm, forsikring og avgifter.


- Mange har råd til hytte på fjellet, men det er lurt å sette seg opp et budsjett for hvor mye man skal legge i hyttedrømmen. Her må man tenke på hva man ønsker å betale for hytta, hva vil hyttelånet koste, kjøp av møbler, samt utgifter til strøm, forsikring og avgifter. 

Det er slutt på tiden hvor hytta har enkel standard og gamle møbler. Mange vil gjøre hyttelivet enkelt ved å ha ekstra sett av ski og sykler på hytta slik at man bare kan sette seg direkte i bilen etter jobb fredag.

En hytte som står tom det meste av året blir dyr når man regner kostnader per antall døgn hytta er i bruk. - Dersom du planlegger å bruke hytta mindre selv et år, kan alternativet være å leie den ut. Du kan leie ut for inntil 10.000 kr skattefritt per år så lenge du bruker hytta jevnlig selv, sier Anne. Av overskytende leieinntekter regnes 85% som skattbar inntekt og skattlegges med 23%.

Det kan være lurt å opprette en “hyttekonto” hvor man månedlig setter av penger til faste og variable kostnader til lån, strøm, forsikring, avgifter og vedlikehold. På den måten har du alltid penger til betaling av regningene, samt buffer til uforutsette hytteutgifter.