Tidligere har skattekortet blitt fastsatt på bakgrunn av inntektsopplysningene fra to år tidligere. Skattekortet i fjor ble altså beregnet ut i fra inntektsopplysningene i 2016.

Nå er det oktoberlønna 2019, eller snittet av lønna fra januar til oktober 2019, som legger grunnlaget for stipulert lønn 2020. Det alternativet som gir høyest lønn av de to legges til grunn.

Dersom det er oktoberlønna som ligger til grunn, bør man sjekke om denne var høyere enn normalen. Bonuser, tilleggsbetaling eller andre skattepliktige ytelser kan trekke denne opp og føre til at beregningen for din inntekt i 2020 blir for høyt.


— Det viktigste er at du faktisk sjekker skattekortet ditt

 Cecilie Tvetenstrand

Cecilie Tvetenstrand
Forbrukerøkonom

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand mener at man bør tilpasse skattetrekket slik at man forventer å gå i null. 

- Selv om det kan være digg å få litt ekstra penger til sommeren, er dette en lite gunstig måte å spare på. Du får nemlig veldig lav rente på skattepenger til gode, så det kan være smartere å heller få utbetalt litt mer lønn gjennom året og spare litt månedlig på en smartere måte, sier forbrukerøkonomen.

Tabell er mest riktig

Det blir viktigst for de med prosentkort å sjekke opplysningene sine og endre dersom det skulle være nødvendig.

Lønnsmottakere med tabellkort vil få et mer riktig skattetrekk selv om beregnet lønn i skattekortet er høyere enn man kan forvente. 

Hva kan påvirke skatten?

Husk også at endringer i inntekt, utgifter, lån eller livssituasjon generelt kan være grunn til å endre skattekortet.

Her er noen eksempler:

 • Begynner å jobbe eller får ny jobb
 • Har fått lengre eller kortere vei til jobb
 • Blir ufør
 • Er blitt pensjonist
 • Har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon, eller AFP
 • Endrer pensjon fra uførepensjon eller etterlattepensjon til alderspensjon
 • Får en endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • Blir enke eller enkemann
 • Har barn som begynner i barnehage, eller som slutter på skolefritidsordning
 • Kjøpt bolig, bil og tatt opp lån
 • Endringer i renteutgifter
 • Blitt aleneforsørger

Hvordan endre?

Dersom du finner grunn til å endre skattekortet ditt, kan du logge deg inn på din side på skatteetaten.no. Her finner du oversikt over inntekt og gjeld som er brukt for å beregne ditt skattetrekk.  Opplysningene er delt inn i tema som bank og lån, arbeid, trygd og pensjon slik at du kan gjøre endringer i opplysningene på de ulike. Endrer du noe under et tema, vil du automatisk se hvordan dette vil påvirke skatten din for 2020.