Skattemelding for 2020 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Skatteetaten sender ut skattemeldingene for 2020 fortløpende og puljevis i perioden 16. mars til 7. april. Du vil få beskjed når din skattemelding er sendt deg med opplysninger om hvor du skal logge deg inn for å finne den, hhv skatteetaten.no og/eller altinn.no. Leveringsfristen for skattemeldingen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai.

I år ilegges det ikke renter på restskatt. Dette betyr at dersom du får beregnet en restskatt, kan du avvente med å betalte denne frem til forfall. Første termin for restskatt i år er 20. august.

Årsoppgave for våre verdipapirfond, ASK og børsnoterte aksjer finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste. Årsoppgaven ligger under «Postkasse».

Årsoppgave for Fondskonto og IPS finner du ved å logge inn på www.danica.no

Denne veiledningen gjelder kun privatpersoner. Den er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no