Denne saken er produsert av Schibsted Partnerstudio.

Balansen mellom privat- og bedriftsøkonomien er essensielt for å sikre både deg og bedriften i hverdagen. Det er dette som er grunntanken bak Danske Banks nye satsingspunkt for privat- og bedriftsrådgiving. Teamet er tilgjengelig for medlem i en av foreningene banken har avtale med. Konseptet startet høsten 2018 og består av et team på ti rådgivere. Lederen for teamet Thomas Meland Johansen forteller at målet er å gjøre to dører inn til banken om til èn. 

– Vi ønsker å gjøre det lettere for kundene å møte banken og forholde seg til én rådgiver som kan se helheten og hjelpe med både privat- og bedriftsøkonomien, forklarer Johansen. 

En økonomisk sparringpartner

Teamet hans har spesialisert seg på å se helheten for de som driver egen praksis og hjelpe bedriftseiere til å orientere seg om de mulighetene de har. Ifølge Johansen skal de være spesialister på de forskjellige livsfasene både privat og i bedriften. 

– Det som er viktig for oss å få tak i, er hva planene fremover faktisk er. Om du låner opp egen bolig for å starte praksis og du har en plan om å kjøpe en hytte om to år, er det ikke sikkert at det er veldig hensiktsmessig, forteller Johansen. 

Mange praksiseiere velger å hente finansiering til bedriften gjennom egne oppsparte midler, og Johansen har hørt flere kunder si at de skiller på privat- og bedriftsøkonomien sin som høyre og venstre bukselomme. 

– Det er ofte sånn at de som har bruk for dette er veldig gode på akkurat det de holder på med, og det økonomiske aspektet kommer i beste fall i andre rekke. Vi skal være en økonomisk sparringpartner over tid, utfordre kundene våre og gi relevante råd og tips både for privat- og bedriftsøkonomien, sier Johansen. 

Teamet til Johansen prøver alltid å se om det er muligheter for å ta mest mulig finansiering fra selskapet – la bedrift være bedrift og privat være privat. 

– Vi ønsker å bidra med å gjøre de store økonomiske valgene enklere for kundene våre.

Thomas Johansen
Leder for privat- og bedriftsrådgivning

– Jo bedre forberedt du er, jo bedre blir resultatet

Det er mye å holde styr på når du starter opp egen praksis, og spørsmål som pensjonssparing kommer ofte i annen rekke. Om du er din egen arbeidsgiver er det ingen som sparer for deg, og disse spørsmålene blir ekstra viktige.

– Ofte ser vi at pensjon er noe av det siste de tenker på. Mange av kundene har gode inntekter og blir enda hardere rammet om de ikke begynner å tenke gjennom pensjonssparing tidlig, sier Johansen. 

Valgene du tar i bedriften har ofte en stor betydning for privatøkonomien, og det er blant annet disse valgene Danske Bank ønsker å utfordre deg på. 

– Om du skal starte egen bedrift trenger du finansiering, men hvor skal den finansieringen komme fra? Det viktigste er å finne ut hva fremtidsplanene er, slik at vi kan gi råd som er gunstige for deg som privatperson og som bedriftseier.  

Johansen forteller videre om en kunde som skulle starte opp egen tannklinikk, hvor Danske Banks bedrifts- og privatrådgivere var med tidlig inn i planleggingsfasen.

– Vi hjalp kunden med å kartlegge det finansielle behovet. Ofte skal disse kundene gjøre alt samtidig, både starte opp egen praksis og kjøpe større hus. Her fikk vi satt noen prioriteringer for kunden – hva kommer først? Jo bedre forberedt du er, jo bedre blir resultatet, forklarer Johansen. 

Kontakt meg*

*Ved å legge inn din kontaktinformasjon gir du ditt samtykke til å bli kontaktet i de aktuelle kanalene.