I en undersøkelse YouGov har utført på vegne av Danske Bank, kommer det frem at de som ikke sjekker skattemeldingen lar være blant annet på grunn av at de regner med den er korrekt, er tidkrevende eller at de ikke vet hvordan de gjør det.

– De som får restskatt bruker mye tid på selvangivelsen for å kutte ekstraregningen, mens de som får tilbake penger er fornøyd med det. Jeg mener at også de som får igjen på skatten burde bruke tid på å se om alt er riktig og om de skulle hatt enda mer tilbake. Rett skatt bør være regelen, sier vår forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

Dette er de viktigste tingene du bør se over i skattemeldingen for 2018:

1. Er inntekt, gjeld og formue korrekt?

Samsvarer tallene på skattemeldingen med tall fra lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver samt årsoppgave fra bank, boligsameie og barnehage?

Hvor finner jeg årsoppgaven?

2. Sjekk fradragene

Det kan være mye å spare ved å vite hvilke fradrag du har krav på. Spar skatt ved å sjekke ut fradragsveilederen på skatteetaten.no

3. Betalte gjeldsrenter

Sørg for at du oppgir korrekt beløp på betalte renter og størrelse på gjeld, for eksempel på boliglån, billån og kredittkortgjeld hos banken, arbeidsgiver eller hos en privat långiver. For samboere der begge er låntakere, må dere selv foreta fordeling av gjeld og renter lik ansvarsforholdet overfor banken. Du får fradrag på skatten med 23 prosent.

4. Foreldrefradrag

Du kan få fradrag for utgifter til pass av barn i barnehage, dagmamma eller SFO. Kjører du omvei til jobb for å levere barn kan disse ekstra utgiftene fradragsføres med 1,56 kr per km eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transport. Foreldrefradraget er begrenset opp til kr 25 000 for ett barn og 15 000 i tillegg for hvert barn utover det første.

5. Reisefradrag

Reisefradrag får du uavhengig av om du kjører egen bil, sykler eller reiser kollektivt. Du kan få fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og arbeid som overstiger kr 22 350 og opptil kr 97 000. Reisefradragskalkulatoren beregner ditt reisefradrag basert på reiseavstand. Sjekk også om du oppfyller krav for fradrag av bom- og fergeutgifter.

6. Hva er likningsverdien på boligen?

Er du usikker på om likningsverdien på boligen er riktig, kan boligkalkulatoren på skatteetaten.no hjelpe. Den beregner likningsverdi basert på byggeår, størrelse og om boligen ligger i et tettbygd eller spredtbygd strøk. Likningsverdi for primærbolig utgjør 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris og 70 prosent for sekundærbolig

7. Salg av aksjer i fjor

Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig, og tap er fradragsberettiget. Skattesatsen etter skjermingsfradrag er 30,59 prosent for inntektsåret 2018.

8. Gave til frivillige organisasjoner?

Har du for eksempel et fadderbarn som du betaler for fast, eller andre faste gaver til veldedige organisasjoner, vil gaven som oftest stå oppført. Du kan kreve fradrag for gaver gitt til en eller flere forhåndsgodkjente organisasjoner for opptil kr 40 000 pr år for 2018.