- Mange unge har måttet sette boligjakten på vent som følge av økte boligpriser og høye kapitalkrav. Besteforeldre og foreldre innser at økonomisk drahjelp kan være eneste måten for å gi barna en inngang på boligmarkedet. Stadig flere har derfor spørsmål om hvilke løsninger som lønner seg og hva risikoen er, sier Anne Motzfeldt i Danske Bank. 

Start tidlig
Førstegangskjøperne blir stadig yngre, og dagens unge har ofte fått hjelp i lang tid fra sine foreldre og besteforeldre til å opparbeide seg egenkapital. Nøkkelordet er BSU, hvor man kan spare inntil 27 500 kroner i året, og 300 000 kroner totalt om pengene benyttes til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån.

- BSU er svært gunstig da det gir 20 prosent direkte skattefordel for barna, høy innskuddsrente og gode sparevaner. Det viktige er likevel å huske at barna må tjene minst 69 650 kroner for å få maksimalt ut av det årlige skattefradraget på 5500 kroner (20% av maks sparebeløp på 27 500 kr). Vi ser derfor at mange sparer barnetrygden fra barnet er født, investerer månedlig i aksjefond, og trekker pengene gradvis ut over år når barna nærmer seg sine første jobber med inntekt. Da konverteres man de oppsparte pengene til BSU-innskudd med full skattefordel, sier Danske Bank-økonomen

Pengegave eller forskudd på arv?
Direkte tilskudd i form av en pengegave, eller forskudd på arv vil også styrke barnets egenkapital og reduserer lånebehovet.

- Etter at arveavgiften forsvant i 2014, kan foreldre og besteforeldre som har muligheten gi sine voksne barn og barnebarn forskudd på arv tidlig, når de trenger det mest. Hjelp til sin første bolig er en fantastisk håndsrekning, men det er likevel viktig å huske at det for noen kan sette begrensinger på eget økonomisk handlingsrom. Om foreldrene må skrinlegge sine egne ønsker for feriebolig, reiser, eller en praktisk og ny leilighet, så bør man tenke seg om to ganger før man tilbyr slik hjelp, sier Motzfeldt.

Kausjonist og medkjøper

Mange foreldre har opparbeidet seg sikkerhet i egen bolig og har en økonomisk robusthet til å bistå sine barn direkte i boligkjøpet. Som kausjonist garanterer du at hele, eller en avtalt del av lånet, blir betalt om barnet havner i en økonomisk knipe.

- Å stille som kausjonist er et stort økonomisk løfte som bør vurderes nøye. Om barnet ikke klarer å betale for seg, kan du risikere å stå ansvarlig for et stort lånebeløp. Jeg anbefaler å begrense kausjonen til et kronebeløp, samt tegne forsikring mot død, uførhet eller andre ting. Det kan også være lurt å ha en egen kontrakt med barnet, hvor dere klargjør hvordan eiendommen kan selges videre, sier Motzfeldt.


En ny trend i sentrale byområder er at foreldre ser en saminvestering med sine barn som en interessant investeringsmulighet, og eksempelvis kjøper en treroms leilighet med sitt barn, hvor ett rom leies ut. 

- De lave rentene på innskuddskontoene har gjort at mange ser etter alternative investeringsmuligheter. Enkelte satser derfor på et kinderegg og hjelper sine barn inn på boligmarkedet, reduserer formuesskatten og øker forhåpentligvis avkastning på kapitalen. Her er imidlertid risikoen høy og man bør tenke på at utgifter til kjøp av salg av bolig spiser av den endelige avkastningen, samt at leieprisene har ligget flatt selv om boligprisene har steget kraftig. I tillegg krever det tydelige avtaler mellom foreldre og barn, spesielt hva som skjer når det kommer inn kjærester, eller at leiligheten skal selges for at man trenger noe større, sier Anne Motzfeldt.