Ta utfordringen på strak arm, og skille deg ut i mengden.

Studenter og nyutdannede bør nå tenke kreativt i jobbsøkerprosessen, og være åpne for flere muligheter enn det man kanskje hadde sett for seg. 

Hvordan kan du skille deg ut i søknaden din? Har du hatt noen frivillige verv, f. eks i Røde Kors, vært politisk aktiv i ungdommen eller fotballtrener for et lag? Sånt er gull å ha på CV-en – i alle fall nå som jobbmarkedet er trangere enn før.
  • Skill deg ut fra mengden. Skriv kreative søknader, fortell hvordan eventuelle tidligere erfaringer kan gi deg en fordel i jobben du søker på. Frivillige verv er gull på CV-en.
  • Utvid horisonten. Søk på jobber i bransjer du ikke hadde tenkt på med det første. Kompetansen din kan være nyttig flere steder enn du tror.
  • Vær proaktiv og utnytt nettverket ditt. Ikke alle jobber blir utlyst. Ta kontakt med spennende bedrifter og send CV-er.
Søk på flere jobber enn de du føler er spot on for din utdanning. Er du utdannet økonom, så finnes det mange bransjer som trenger regnskapsførere og andre økonomiske tjenester. Om du for eksempel er utdannet journalist, trenger det ikke være dumt å se etter markedsførings- eller kommunikasjonsjobber i sektorer som passer det du er interessert i. Så godt som alle bransjer trenger økonomistyring og markedsføring.
 

- Utvid horisonten

Man må rett og slett utvide horisonten litt nå som jobbmarkedet er som det er. Fremtidige arbeidsgivere kan også sette pris på at man har gjort litt forskjellig tidligere i karrieren sin.

 

Et annet viktig poeng er at ikke alle jobbene nødvendigvis blir utlyst. Derfor er det mye å hente i å være proaktiv mot bedrifter man gjerne kunne tenkt seg å jobbe i. Det skader aldri å sende en mail og en CV til en bedrift hvis du har en klar formening om hvordan du kunne ha gjort nytte for deg hos dem.

Hva med ENK?

- Det er også en mulighet å opprette et enkeltmannsforetak. Dette kan være smart om du vet at du har gode ressurser som kan komme flere selskaper til gode. Ofte kan bedrifter være ute etter å engasjere konsulenter prosjekt for prosjekt, og da er det lurt å ha et eget foretak.