Skattemeldingen skal leveres, og nå er det siste innspurt for å gjøre endringene som kan utgjøre flere tusenlapper i forskjell. Undersøkelser viser at mange bruker under 10 minutter på å sjekke om opplysningene på skattemeldingen stemmer, og 4 av 10 nordmenn ikke vet om alle fradragene de har krav på.

Flertallet av dem som ikke sjekker den regner med at alt er korrekt. Husk at dette er et foreløpig skatteoppgjør, og du er ansvarlig for at det som leveres inn er riktig dersom du skulle bli tatt ut til stikkprøve.

Årets nye utgave av skattemeldingen vil gjøre det lettere å få oversikt over fradragene. Sjekk punktene som er oppgitt, og gå nøye gjennom for å se om noe som ikke står oppført, eller om noe er feil.
Her er forbrukerøkonomens huskeliste på de mest vanlige tingene man bør se etter i skattemeldingen.

Sjekkliste for skattemeldingen

  • Gjeldsrentene. Denne posten er ofte den største fradragsposten. Gjelden blir rapportert inn fra banken til den som står som hovedlåntager og vedkommende får også alle gjeldsrentene registrert på seg.
  • Har du tatt opp nytt lån eller mellomfinansieringslån i forbindelse med kjøp av bolig? Da er kostnader relatert til dette fradragsberettiget. Disse kostnadene kan du føre opp som fradrag.
  • Salg av fritidsbolig, utleiebolig eller egen bolig så lenge du ikke har oppfylt kravene om eier- og botid for skattefri gevinst. Så lenge gevinsten ved et salg ville vært skattepliktig får du også fradrag for tapet du har hatt.
  • Tap ved salg av aksjer og verdipapirer får du avdrag for.
  • Sjekk opp mot årsoppgavene at alle inntekter har kommet med. Spesielt viktig dersom du har skiftet jobb.

Fradraget som er det mest betente i et parforhold 

Gjeldsrentene kommer ofte opp til diskusjon. Gjelden blir rapportert inn fra banken til den som står som hovedlåntager og vedkomne får også alle gjeldsrentene på seg. Undersøkelser viser at 1 av 5 under 40 år er uenig om hvordan dette skal fordeles.

I utgangspunktet trenger ikke dette være komplisert. Ektefeller kan fordele rentefradraget fritt mellom seg. Er for eksempel den ene pensjonist eller har andre fradrag kan det lønne seg og fordele rentefradraget med tanke på det.

For samboere er det litt annerledes, de må fordele gjelda og gjeldsrentene etter det som står i lånepapirene. Ønsker dere som samboere å endre dette kan det gjøres ved å skrive kontrakt som fordeler gjeld og renter annerledes, f.eks fordi den ene har lavere inntekt eller gikk inn med mer egenkapital. Har dere et boliglån på 4 mill. kroner og har betalt 100 000 kroner i renter, har dere krav på et fradrag som utgjør 22 000 kroner (22 prosent av 100 000 kroner). Det blir store summer med høye lån. 

Fradrag som er lett å glemme 

Har du barn som ikke lenger er på skolefritidsordning men de er under 12 år? Du kan ha krav på fradrag om barna har fritidsaktiviteter i skolefritidsordningstida på lik linje som om de hadde vært der. 

Det gjelder også dersom du har endret en fastrenteavtale og måttet betale overkurs, da kan du legge inn beløpet du måtte betale som fradrag, sier forbrukerøkonomen.

Inntektene - ikke alt er skattepliktig

Husk at Ikke alle inntekter er skattepliktig. Det er lov å gjøre småjobber og tjene inntil 6000 kr per arbeidsgiver på såkalte skattefrie småjobber. Hvis din arbeidsgiver har sendt inn dette i til skatteetaten som lønn for arbeid i hjemmet under 6000 kr vil beløpet være utfylt i skattemeldingen din som skattepliktig, du må selv stryke beløpet for at det ikke skal bli skattlagt.

Delingsøkonomi – Du kan tjene inntil 10 000 kroner skattefritt ved korttidsutleie av bolig og fritidsbolig, eller utleie av bil eller annen løsøre. Inntil 30 000 kroner totalt. Utover disse inntektene skattlegges 22% av 85% av leieinntektene.

Leide du for eksempel ut et rom i leiligheten din av kortere varighet per utleieforhold enn 30 dager, via AirBnB for 20 000 kroner i løpet av 2019, vil da 10 000 kroner være skattefri og du betaler 22% av 8 500 kr (10 000 *85%) = 1 870 kroner i skatt.

Leieinntekter av en mindre del av egen bolig er skattefritt.

Leier du ut over lengre tid, langtidsutleie, skattes du av nettoinntekter fra første krone. Det vil si de leieinntektene du sitter igjen med når du har trukket fra kostnadene du har i utleieobjektet. Les mer om fradragene du kan legge til grunn her.

Salg av aksjer eller verdipapirfond med gevinst er skattepliktig og må sjekke at de har kommet med.