- Vinnerne av dette forslaget til statsbudsjett er blant annet familier med barn og lave inntekter, sier Cecilie Tvetenstrand, og fortsetter:

- Barnetrygden for barn under 6 år vil øke med ytterliggere 300 kroner i måneden fra 1. september til neste år. Det gir en barnetrygd for de minste på 1654 kroner.

- Det gir større inkludering i samfunnet for barn i lavtlønnede familier, noe som er veldig positivt

Cecilie Tvetenstrand
Forbrukerøkonom

Billigere SFO og fritidsaktiviteter

Også de lavtlønnede med eldre barn vil få ekstra støtte i dette statsbudsjettet. For dem er det bevilget en stor sum for å tilby billigere SFO til og med 4. trinn, i enkelte kommuner også helt gratis.

- Dette kan bli betydelig reduserte utgifter for en familie som allerede lever på et stramt budsjett, sier Tvetenstrand.

Familier med dårlig råd kan samtidig glede seg over at de vil kunne få støtte slik at barna kan være med på fritidsaktiviteter. Det er satt av 120 millioner ekstra kroner til dette neste år, og totalt vil regjeringen bruke 180 millioner kroner.

- Det gjør at flere barn i lavtlønnede familier kan bli med på teater, fotball, håndball og ski, for å nevne noe. Det gir større inkludering i samfunnet, noe som er veldig positivt, sier hun.

Se hele forslaget til statsbudsjettet 2021 oppsummert på regjeringen.no

BSU og bolig-endring

Regjeringen har også lagt fram et forslag til endring av BSU-ordningen i statsbudsjettet. Endringen går ut på at unge som allerede har kjøpt bolig, men fortsatt har BSU, skal miste den fremtidige skattefordelen sin.

- Nå som BSU-kontoen ikke lenger vil bli så lønnsom å spare på for unge, kan det være et godt tidspunkt å betale ned ekstra på lånet ved hjelp av BSU-midlene sine. Det kan også være lurt å se på andre sparemuligheter, som for eksempel sparing i fond, sier forbrukerøkonomen.

Denne BSU-endringen påvirker imidlertid ikke de som ennå ikke har kjøpt bolig, og det viktigste er å hjelpe unge inn på boligmarkedet, påpeker Tvetenstrand. Det årlige sparebeløpet er foreslått økt med 2.500 kroner, som vil gi 500 kroner ekstra tilbake på skatten, fram til første bolig er kjøpt.

Noen av de som kommer dårligst ut av dette forslaget til statsbudsjett, er de som eier dyre boliger og har store formuer. Disse kan få mer utgifter i skatt. Regjeringen foreslår at formueverdsettelsen på primærbolig verdt over 15 millioner kroner økes fra 25% til 50%. 

- De som eier dyre hus og har høy formue vil kunne få noe høyere formuesskatt, ettersom boliger med verdi over 15 millioner vil få en skattemessig høyere verdi. Samtidig vil du få noe redusert formuesskatt på investeringer i aksjemarkedet, sier Tvetenstrand.