De fleste av oss tror at vi er godt nok dekket fra det offentlige dersom vi blir langvarig syke eller uføre. Men blir du ufør før du fyller 26 år og ikke har noen inntekt, vil du måtte leve som minstepensjonist resten av livet.

Stadig flere unge uføre

I dag har kun halvparten av alle barn i Norge en barneforsikring. Samtidig er det ifølge NAV unge i alderen 20 til 29 år som øker mest blant Norges uføre. For dem som blir ufør i ung alder vil en barneforsikring trolig være eneste mulighet til å få en forsikring som varer til man blir 67 år.

Barneforsikring gir økonomisk trygghet for både familien og barnet ved sykdom, ulykker og arbeidsuførhet. En god barneforsikring bør inneholde dekninger for både ulykke og sykdom ved invaliditet og uførhet.

Derfor vinner Barn Total

Norsk Familieøkonomi gir vår barneforsikring toppkarakter fordi den beviser at du kan få en forsikring som inkluderer gode dekninger på de viktigste punktene, uten å måtte betale luksuspris.

"Danicas «Barn Total» er blant de beste på medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, og inkluderer ugradert uførepensjon og 8 G i uførekapital. I år, som i fjor, når derfor Danica toppen og roses for å være et rimelig alternativ som gir familier langvarig trygghet uten å koste skjorta."

Les hele testen hos Norsk Familieøkonomi

Les mer om Barn Total