- Boligsalg og bank er to områder som henger sammen, og har gjort det i alle tider. Vi har fulgt med på markedet og hatt dialog med Propr en stund, og dette er et område vi er svært interessert i å gå inn i, forklarer Knut Anders Wangen, kommersiell direktør i Danske Bank.

Propr vil kunne tilby finansisering fra Danske Bank via sin plattform, samtidig som Danske Bank kan gi sine kunder muligheten til å prøve Propr. 

I en salgsprosess vil Propr blant annet skaffe nødvendige dokumenter som takst og tilstandsrapport samt stiller med verktøy for budrunde, kjøpekontrakt og markedsføring. Som selger vil du stå for boligannonsen, visning og overtagelse. 

- Det er viktig å understreke at det å gjennomføre et eiendomssalg helt på egenhånd ikke er for alle, men det kan være interessant for kunder som er veldig bevisste på hva slags type pris de vil ha og som er trygge på å gjøre dette på egenhånd, sier Wangen. 

Danske Bank har fra før flere samarbeidspartnere innen boligsalg, med sitt samarbeid med eiendomsmeglerne Krogsveen og Nylander. 

Den nye samarbeidspartneren vil koble finansiering fra Danske Bank som en naturlig del av prosess som selgere, kjøpere og interessenter er med på gjennom Propr sin plattform. 

Når vi tilknytter oss denne type digitale tjenester er det for å skape gode digitale kundeopplevelser, hvor vi her kan koble kundene sammen på en måte som gjør at det skaper merverdi for kunden. Vår hypotese er at denne type digitale tjenestereiser vil være aktuelt for en stadig større andel av kundegruppen, og sånn sett er det naturlig for oss å jobbe med flere typer aktører. Det er ikke noe signal, men heller et spørsmål om hva digitaliseringen muliggjør av nye tjenester, sier Wangen.