RSRS er frivillige industriprinsipper som fremmer ansvarlig resirkulering av skip, med det formål å minimere miljøpåvirkningen knyttet til skroting av skip. Standardene er førende prinsipper for dialogen mellom banker som finansierer skip og representanter for den internasjonale shippingindustrien. 

Resirkulering og skroting av skip innebærer den største sosiale- og miljømessige risikoen for shippingindustrien. Miljørisikoen ved utslipp av farlig avfall direkte i havet er stor og arbeidsforholdene for de som utfører jobben er ofte dårlige.


Økt sikkerhet for miljø og mennesker

Gjennom standardene søker bankene å ha en aktiv dialog med eierne i skipsfarten og oppfordrer dem blant annet til å ha en oversikt tilgjengelig over farlig materiale om bord på deres skip, som kan være ødeleggende for mennesker eller miljøet. En slik oversikt (Inventory of Hazardous Material, IHM) kan bidra til økt sikkerhet for mannskap om bord i skipets levetid, minimere påvirkning på miljøet, samt bidra til bedret sikkerhet for arbeidere som skal resirkulere skipet. 

Danske Bank støtter, sammen med en rekke andre banker, initiativet for å rette søkelyset mot de miljømessige og sosiale risikoene knyttet til resirkulering av skip og vil promotere standardene for en bærekraftig resirkulering av skip i møte med våre kunder.

Øivind Haraldsen
Øivind Haraldsen, Global Head of Shipping

- Vi opplever at shippingindustrien har en stor vilje til å drive bærekraftig. Jeg er derfor svært fornøyd med at Danske Bank, sammen med andre ledende aktører innen finans, kan bidra til å øke bevisstheten omkring ansvarlig resirkulering av skip.

Fokus på bærekraft og sosial påvirkning

Danske Bank har satt fokus på tre strategiske områder som støtter hvert sitt av FNs 17 bærekraftmål. Under klima og miljø, som er et av fokusområdene, ligger målet om å bidra til å finansiere en grønnere økonomi. 

- RSRS er et viktig virkemiddel innenfor shippingindustrien, og et signal fra bankene om at bærekraftig skipsfart er viktig for finansinstitusjonene. Vi ønsker å jobbe tett med våre kunder for å finne bærekraftige løsninger innenfor deres marked, forteller Kristin Valen Kvåle, som leder arbeidet med bærekraft og sosial påvirkning i Danske Bank i Norge.