«Vår erfaring er at langsiktig planlegging ofte er avgjørende for om kundene våre klarer å realisere drømmene sine og leve det livet de ønsker», forteller Christian Tunholt, som er leder for Danske Bank Private Banking i Oslo.

God forvaltning av din formue handler om å tenke langsiktig og å skaffe deg god oversikt over alle de økonomiske mulighetene du har – enten drømmen er å gå av med førtidspensjon, skifte karriere, kjøpe bolig i utlandet eller noe helt annet.

Det handler også om å leve her og nå

Ifølge Christian Tunholt har mange kunder en tendens til å utsette ønskene og drømmene sine, selv om de faktisk har muligheten til å oppfylle dem allerede i dag. Ofte skyldes det at de ikke er klar over hvilke økonomiske muligheter de har.

«Vi lever lenger i dag enn tidligere, og det er selvfølgelig viktig å spare smart, men vi skal ikke spare for mye. Vi må også leve her og nå. Ved å se på den enkelte kundens ønsker og behov, kan vi sammen vurdere hvor mye det egentlig er nødvendig å spare opp for å opprettholde den ønskede levestandarden i framtiden og samtidig leve et godt liv her og nå», sier Christian Andre Tunholt, som også kommer med noen konkrete eksempler: «Kanskje er økonomien romslig nok til både å glede barn og barnebarn med pengegaver, oppfylle drømmen om en flott hytte og dra på opplevelsesreiser med familien.»

Se konsekvensene av valgene du tar

Når Christian Tunholt og kollegene hans gir råd til kundene sine, bruker de Danske Banks digitale verktøy Wealth Planner, som kan analysere de økonomiske opplysningene dine og gi deg en enkel oversikt over den totale formuen din etter skatt både nå og i framtiden. 

Wealth Planner-verktøyet vurderer hele din økonomiske situasjon – fra bolig til sparing og pensjon – og kan vise deg konsekvensene av ulike økonomiske beslutninger i livet ditt, som for eksempel hvis du vurderer å bytte bolig, gi en større pengegave til barna dine, slutte å jobbe, foreta et generasjonsskifte i bedriften din eller la barna være medinvestor i din neste virksomhet. 

«Planleggingen gir et godt utgangspunkt for å vurdere de ulike mulighetene og ta økonomiske beslutninger på et velinformert grunnlag», forteller Christian Andre Tunholt.

Fornuftig formuesforvaltning

Når det gjelder forvaltning av formuen din, handler planleggingen blant annet om å sikre den rette balansen mellom aktiva, som for eksempel fast eiendom og sparepenger, og passiva, som for eksempel boliglån og annen gjeld. 

«Her ser vi ofte at kundene kan øke den forventede formuen sin på lengre sikt ved å justere og tilrettelegge sparingen sin bedre», sier Christian Tunholt og fortsetter:

«Mange kunder tror for eksempel at de har en høyere samlet risiko i investeringene sine enn det de egentlig har, fordi de glemmer å ta hensyn til boligverdien. Konsekvensen er at de ofte investerer sparepengene sine for forsiktig og går glipp av attraktiv avkastning på lengre sikt. Dermed vokser formuen deres mindre enn det den potensielt kunne ha gjort.»

Kan du fortsette som i dag?

Med assistert planlegging fra Danske Bank får du oversikt over hele formuen din – fra arv og testament til daglig økonomi, investeringer og pensjon. Ut fra dette kan du se om ønskene og drømmene dine kan oppfylles eller om det krever litt ekstra planlegging for å nå målene dine. Samtidig kan du se om du kan fortsette å leve slik du lever i dag i fremtiden, eller om det er behov for justeringer i økonomien din. 

Kontakt din Private Banker hvis dette er relevant for deg. Selv om du tidligere har gjennomført en Wealth Planner, kan det være aktuelt med en oppdatering hvis det er lenge siden eller den økonomiske situasjonen din har endret seg. For eksempel hvis du har kjøpt bolig, fått barn eller pensjonert deg.