Skattemeldingen er forhåndsutfylt, men du bør likevel gå gjennom og sjekke at alle tall stemmer. Har du spart på årsoppgaven fra banken, arbeidsgiver, verdipapirservice og så videre, er det naturlig å sammenligne tallene i skattemeldingen opp mot disse. Dersom du finner avvik må du melde fra.

Så er det fradragene. Å gå i gang med fradrag er som en jungel å navigere i, men Skatteetaten har laget en fradragsveileder som gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra. 

Lurer du på noe i forbindelse med skattemeldingen?

Send inn ditt spørsmål om skattemeldingen her

Hva er nytt i år?

I skattemeldingen for 2017 er post 5.0 for tilleggsinformasjon tatt bort. Her kunne du tidligere gjennom fritekst gi informasjon og opplysninger som man ikke fant passende i de øvrige postene. Dersom du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende informasjon utover beløpene i postene, må du legge dette ved som vedlegg til skattemeldingen. 

Aksjesparekonto var en av de største nyhetene på sparefronten i fjor, hvor realisasjon av aksjer eller fondsandeler ikke beskattes kun når man tar ut penger utover det opprinnelige innskuddet. Som en følge av det nye produktet, er det også tillagt egne punkter for aksjesparekonto i skattemeldingen. Disse er:

3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – rentedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – kontanter
3.3.8 Tap aksjesparekonto


I tillegg kom det en ny IPS-ordning i fjor høst. Post 3.3.5 er ny og knyttet til det du har betalt inn til den nye pensjonssparingen. Beløpet skal være forhåndsutfylt, men det er viktig å sjekke at alt er riktig. 

Ifølge Skatteetaten blir det gjort flest endringer hvert år i kategoriene renter av gjeld og gjeld, bankinnskudd og renter av bankinnskudd. Fristen for å levere skattemeldingen er som vanlig 30. april før midnatt. Sett av tid til en økt før 30. april, så kanskje sparer du noen kroner.

Dette lurer vi på ved skattemeldingen

1. Hvordan fordeler jeg gjeldsrentene og lånet mellom samboeren og meg selv?
Svar: Den i samboerforholdet som har fått gjeldsrentene og lånet ført på seg må halvere summen og gjelden i sin skattemelding.

2. Bør jeg flytte gjeldsrentene fra han til meg?

Svar: Danske Bank anbefaler deg å vurdere dette dersom den ene av partene kommer i toppskatt- eller trinnskattposisjon.

3. Hvorfor får jeg restskatt i år når jeg fikk igjen i fjor?

Svar: Det er mange grunner til at dette kan skje.  Du har kanskje endret inntekt eller har mindre i fradrag eller lån enn du hadde sist år? Det kan også være at skattekortet ditt er endret og at du har mindre forskuddstrekk fra arbeidsgiver.

4. Jeg har mye utgifter i forbindelse med renovering av bolig. Hva kan jeg trekke fra?

Svar: Hovedregelen er at du ikke får fradrag dersom du oppgraderer boligen for å øke verdien, men dersom du oppgraderer for å selge kan du søke om fradrag for dette.

5. Hva er reglene for skattefritt salg av bolig, f.eks hva kan jeg trekke fra hvis jeg selger bolig – og må betale skatt?
Svar: Du må ha eid og bebodd boligen de siste 12 av 24 måneder for å få salget skattefritt.

Fortsatt usikker eller ønsker du råd?

Da kan du chatte med våre rådgivere i Danske Bank 27. april. Fra kl. 09-15 vil våre rådgivere være tilgjengelig på våre Facebook-sider utelukkende til spørsmål som går på skattemeldingen. Les også våre beste tips til skattemeldingen her.

Fristen for endringer og for å levere skattemeldinger for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

Lurer du på noe i forbindelse med skattemeldingen?

Send inn ditt spørsmål om skattemeldingen her