Så hva er styringsrenten?

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, og dermed et minimum for bankenes utlånsrente. 


Hvordan fungerer dette?

Norges Bank holder jevnlig lukkede auksjoner for bankene med begrensede beløp for å opprette penger. Bankene som tilbyr høyest rente får låne pengene. Slik kan banker låne ut mer penger.

Hvis banken som vinner auksjonen ikke får lånt ut beløpet til kundene kan de låne ut disse pengene til andre banker, gjerne til en høyere rente. Denne renten kalles en pengemarkedsrente. Det er disse rentene som styrer på hvilket nivå utlånsrentene vil ligge på for f.eks boliglån.

Endringer i styringsrenten

Ikke siden våren 2011 har sentralbanken valgt å øke styringsrenten, og helt siden finanskrisen høsten 2008 har styringsrenten blitt redusert med 5,25%.  Dette bestemmes basert på faktorer de ser i markedet, både i Norge og utenlands. Styringsrenta er et virkemiddel for å påvirke hvordan markedet forholder seg til nedgangstider og oppgangstider.

Nå ser det ut til at vinden snur og rentene skal igjen krype oppover.

Dette påvirker styringsrenten

  • Arbeidsledighet
  • Boligpriser
  • Oljepris
  • Prisvekst
  • Andre lands økonomiske situasjon
Når Norges Bank endrer styringsrenta, kan det også bety at bankene endrer sin rente på utlån og innskudd. Med en lavere styringsrente og rentenedgang fra bankene, vil du måtte betale mindre for å låne penger, mens du vil få mer igjen for penger du har på sparekontoen