Fem økonomiråd på kvinnedagen

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er blant annet dagen for å minne om at menn og kvinner ikke er økonomisk likestilte. Kanskje er denne dagen en passende anledning til å sjekke om du er økonomisk likestilt på hjemmebane? Her er fem tips for økonomisk trygghet fra forbrukerøkonom Anne Motzfeldt.

 • 1. Økonomisjef

  I mange forhold er det én som tar økonomistyringen, og tradisjonelt sett har mange kvinner overlatt dette til partner. En ting er den daglige økonomien, men likså viktig er den fremtidig økonomien og det å sikre seg økonomisk trygghet både dersom noe uforutsett skulle skje eller når man blir pensjonist. Mange har fått et brått møte med egen økonomi i forbindelse med skilsmisse eller at man blir alene. Det er derfor viktig at du tar ansvar for egen økonomi.
 • 2. Avtaler

  Mens kjærligheten blomstrer er det vanskelig å se for seg potensielle problemer og uenigheter. Men dersom det skulle bli brudd er det viktig å ha avtalene i orden. For det første er det viktig at begge står oppført som eier av felles kjøpt bolig. Som samboer bør man skrive samboerkontrakt som sier noe om hvem som skal ha hva ved et eventuelt brudd. Dette kan være egenkapital man gikk inn med i boligkjøp, ting som er kjøpt underveis i samboerskapet og lignende. Det er også viktig å tenke på testamente, ektepakter/ særeieavtaler og andre relevante avtaler seg imellom, både som regulerer hva som skjer ved brudd og dødsfall.

 • 3. Buffer

  Uforutsette utgifter dukker plutselig opp, og gjerne flere samtidig. Kjøleskapet ryker og bilen må på reparasjon. I tillegg har noen måneder mer utgifter enn andre. Da er det viktig å ha en sparekonto i bakhånd, så slipper man å ty til dyre kredittkort. Spar 1-2 månedslønner på en sparekonto, og ved å ha fast trekk fra lønnskonto på lønningsdagen går buffersparingen av seg selv.
 • 4. Pensjon

  Vi lever lengre, og kvinner lever statistisk sett lengre enn menn. Mange vil få en lang pensjonstilværelse. Drømmer du om å reise, være på hytta og spandere på barn og barnebarn når du blir pensjonist, ja da er det viktig å tenke på pensjon allerede i dag. Mange kvinner jobber deltid eller er hjemmeværende deler av arbeidslivet, og det påvirker pensjonsopptjeningen negativt. Er du hjemmeværende eller jobber deltid for å ta vare på felles barn bør kanskje partner bistå å spare pensjon til deg? Start med månedlig pensjonssparing,- jo tidligere du starter, jo lavere beløp trenger du spare.
 • 5. Personforsikring

  Har du tenkt på hva som skjer med deg og familien dersom du skulle bli syk eller i verste fall falle fra? Ikke et lystig tema, men et viktig tema. Blir du sykmeldt i mer enn 1 år mister du mest sannsynlig minimum 30% av inntekten din, og de fleste mister betydelig mer. Dersom du har familie bør du også tenkte på hva som skjer med familien dersom du faller fra. De fleste familier er avhengig av begge inntektene for å få økonomien til å gå rundt. Det er derfor viktig å påse at man har tilstrekkelige forsikringer for å sikre egen inntekt ved uførhet og de etterlatte ved dødsfall. Dette er særs viktig i familier med mine, dine og våre barn.


  Anne Motzfeldt

  Forbrukerøkonom, Danske Bank