Det er i dag, 20. mai, noen problemer med bankkjøringer til og fra konto i Danske Bank. Det har ført til at enkelte overføringer ikke har blitt bokført korrekt.

Vi jobber med å få løst problemet, og beklager ulempene dette måtte medføre.

Oppdatering: Problemet med forsinkelser er rettet. Feil beløp korrigeres forløpende.