Hva er en felleskonto?

En "felleskonto" er en konto som du deler med noen andre, altså én felles konto, som begge bruker inn mot utgifter knyttet til husholdningen. Uansett om det gjelder de store tingene som nedbetalinger på boliglånet, den ukentlige handleturen eller de faste utgiftene, er dette en fin måte å unngå å krangle om felles økonomi. 

Hvorfor felleskonto?

  • Begge har full oversikt
  • Sett opp faste betalinger
  • Bestill et bankkort til hver på kontoen

Hva bør betales fra en felleskonto?

Innkjøp som gagner hele husholdningen eller felles barn, og utgifter som f. eks. nedbetalinger på en felles bolig,  er naturlig å regne som felleutgifter. Det er likevel viktig å ta en prat på forhånd omkring hva som skal gå fra "fellesen" og hva den enkelte selv skal betale for.  Her er det verdt å merke seg at om dere er gifte, har dere en plikt til å forsørge hverandre, såkalt "underholdsplikt". Dette favner også gjeldsansvar. Som samboere gjelder ikke denne plikten. Derfor er det å ha reflektert rundt dette før dere bestiller to kort på samme konto og være enige omkring hva som bør betales fra en felleskonto viktig. 

Hvordan betale inn på felleskontoen?

Det er veldig individuelt hvordan man velger å betale inn på felleskontoen. Det man bør gjøre aller først er å få en god oversikt over hvor store de utgiftene som berører husholdningen er. Det hjelper lite om begge overfører 20 000 kroner hver i måneden hvis de utgiftene dere må ut med ligger på det trippelte. Altså; mens dere tar praten omkring hva som skal gå fra felleskontoen, sett samtidig ned de fellesutgiftene dere har og få en oversikt over hva som går ut i løpet av et år. Når dette er gjort er det også mye enklere å bli enige om hvor mye dere skal betale inn hver.

I noen husholdninger er det naturlig at begge kjører lønnsinngang på felleskontoen, mens i andre husholdninger er det fordelt ut fra hvor mye den enkelte tjener i måneden. Hvis for eksempel den ene ligger med en lønn som er 20 % høyere enn den andre, så skal for eksempel hen betale inn 20 % mer på felleskontoen.  Andre igjen splitter innbetalingene til felleskontoen 50/50. Her må den enkelte husholdningen finne ut av hva som passer dem best.