I dag ruller det rundt 400 000 elbiler på de norske veiene, og tallene er stigende. Over halvparten av de nye bilene som ble kjøpt i 2020 var elbiler (kilde:regjeringen.no, ) og blant mest solgte bilene i juli 2021, var hele ni av ti elbilmodeller. Noen vil kanskje argumentere med at forbrukerne er mer miljøbevisste enn før, men skal vi tro bilforhandlerne er det også andre faktorer som spiller inn.

Regjeringen påvirker oss

Du har kanskje hørt at det skal bli dyrt å kjøre bensin og diesel biler i nær framtid? I følge en rekke bilforhandlere er framtiden til bilindustrien i hendene på Regjeringen. Rammevilkårene de bestemmer bidrar til å påvirke hva folk velger når de kjøper ny bil, og om de bytter til elbil.

«Det er ingen industri i Norge eller verden som er så kontrollert av rammebetingelser, avgifter, og hva regjeringen bestemmer seg for»

Daglig leder bilforhandler i Trondheim

Innen 2025 har regjeringen et mål om å kun selge null-utslippsbiler; elbiler og hydrogenbiler. Dette målet er en del av Norges større plan om å etablere seg som et av de mest bærekraftige landene i verden.

Elbil mer attraktivt

For å støtte 2020-målet har en rekke økonomiske insentiver og fordeler blitt innført som gjør elbiler mer attraktiv for befolkningen (per 12.05.2022):

  1.  Fritak for merverdiavgifter og høye engangsavgifter som gjør det økonomisk  gunstig å kjøpe elbiler.

  2. Fordeler i trafikken (bestemmes lokalt), herunder blant annet:
    - Tilgang til kollektivfelt
    - Gratis parkering
    - Fritak eller redusert pris på bompenger
    - Gratis eller redusert pris på ferge

Regjeringen har beregnet at disse økonomiske insentivene kostet 19,2 milliarder kroner i 2020 (kilde: regjeringen.no). Så, det er ingen tvil; det satses stort på at vi befolkningen skal kjøpe nullutslippsbiler.

Opptatt av pris

En undersøkelse fra Elbil.no fra 2016 støtter at skatte- og avgiftsystemet introdusert av Regjeringen påvirker befolkningens bilvalg.

Her kommer det frem at nesten halvparten av de spurte valgte elbil for å spare penger, 12 % for å spare tid, 13 % av andre grunner, men kun en 1 av 3 valgte elbil for å støtte miljøet. Dette støtter også oppunder bilforhandlerne som mener at det er helt soleklart at Regjeringen står bak elbil-fenomenet i Norge.

"Om det ikke hadde vært for regjeringen hadde vi ikke solgt elbiler i Norge. Den grønne revolusjonen er ikke med på å bestemme dette. Det er regjeringen som bestemmer, mer enn bilprodusenten"

Daglig leder bilforhandler i Trondheim

Framtiden blir grønn

Med heftige mål og intens satsing fra bilparkene er det ingen tvil om at elbiler er framtiden: Uansett hva regjeringen bestemmer etter neste valg, kommer det til å bli mer gunstig å kjøpe elektrisk fremfor fossilt. Elbiler har lave vedlikeholdskostnader, og en positiv miljøpåvirkning på luftforurensning.
Hvilken bil velger du?


Artikkelen er skrevet av Maria Havdal.
Informasjonen er hentet fra hennes masteroppgave fra King’s College London med tema: ‘Business Model Innovation for Electric Vehicles: Government Impact and Path Dependency’.

Oppgaven baserer seg blant annet på intervju med sju bilforhandlere i Norge, gjennomført i juni 2021, og kilder inkluderer regjeringen.no.

Teksten er basert på skribentens egne erfaringer og holdninger, og Danske Bank er ikke ansvarlig for innholdet.