Gå til hovedinnhold

Slik kan banken hjelpe deg gjennom koronakrisen

Korona-viruset har på kort tid ført til radikale endringer i manges liv, også når det gjelder deres privatøkonomi.

  • For deg som er permittert eller har kraftig redusert inntekt som følge av koronakrisen.
  • Inntil seks måneders avdragsfrihet på boliglånet. 
  • Ingen gebyrer. 

På grunn av stor pågang kan det være noe ventetid på svar.
Søknader fra permitterte og de som har mistet inntekten prioriteres.

- Å bidra til at konsekvensene av Korona-viruset blir så små som mulig er en del av vårt samfunnsansvar. Vi har derfor besluttet å utvide vår hjelp til kunder som nå er rammet av situasjonen, sier leder for personmarkedet i Norge, Aleksander Dahl.

Danske Bank har flere muligheter til å avhjelpe situasjonen tilpasset den enkelte kunde.

- Vi ønsker å hjelpe våre kunder, og forstår at situasjonen også påvirker evnen til å betale på boliglånet. Har du fått din inntekt kraftig redusert anbefaler vi deg å søke om inntil seks måneders avdragsfrihet på ditt boliglån, forteller Dahl.

For at banken hurtigst mulig skal få behandlet din søknad om avdragsfrihet ber vi om at du fyller ut skjemaet her Søk om avdragsfrihet

Kuttet endringsgebyr

Banken har kuttet sitt såkalte endringsgebyr for eksempel ved inngåelse av avdragsfrihet på boliglån og åpner for utstrakt bruk av dette til arbeidstakere som nå blir permittert som følge av Korona-konsekvensene. 

- Vi har gjennom helgen sette en markant økning i antall søknader om avdragsfrihet og vi bemanner nå kraftig opp i de avdelingene som håndterer disse søknadene, sier landssjef for Danske Bank Norge, Trond Mellingsæter.

- Vi vil gi inntil seks måneders avdragsfrihet til alle de som trenger det som følge av den situasjonen vi nå er i med mindre vi ser at det er andre løsninger som er bedre for den aktuelle kunden. Samtidig kutter vi gebyrene som normalt ligger på denne typen endringer, sier Mellingsæter. 


Mange tenker også på fremtidige rentenedsettelser. Det kan vi ikke si noe om før beslutningen er tatt, konkurransetilsynet tillater heller ikke slik kommunikasjon. Vi varsler selvfølgelig våre kunder så snart det lar seg gjøre etter en eventuell renteendring er bestemt.


Ofte stilte spørsmål 


Jeg har blitt permittert og fått min inntekt kraftig redusert. Hva gjør jeg? 

Vi skal strekke oss for deg som kunde og er du en av de som allerede har blitt permittert, og fått din inntekt kraftig redusert, anbefaler vi deg å søke om avdragsfrihet. Dette kan du gjøre her. Søk om avdragsfrihet

Hvor lang avdragsfrihet kan jeg få som følge av denne situasjonen?

Banken kan i denne situasjonen innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet. 

Jeg er redd jeg skal bli permittert og ønsker avdragsfrihet på mitt boliglån. Hva gjør jeg? 

Vi ønsker å hjelpe våre kunder gjennom denne perioden, men akkurat nå prioriterer vi i første rekke de som nå har fått utstedt et permitteringsvarsel eller allerede fått sin inntekt kraftig redusert.  

Selv om jeg får innvilget avdragsfrihet er jeg redd jeg ikke får endene til å møtes. Hva gjør jeg? 

Vi i Danske Bank skal gjøre det vi kan for å støtte våre kunder gjennom denne perioden. Dersom du er i en slik situasjon anbefaler vi deg å skrive til oss gjennom sikre kanaler i Nett- eller Mobilbank, og så vil vi vurdere situasjonen din og hvilke muligheter som finnes.