Lite er så stort som det å kjøpe bolig. Dette er sannsynligvis den største utgiften du noen gang skal ut med i løpet av livet. Men før du offisielt kan stå som eier av boligen, er det en del praktiske ting som må gjennomføres.

1. Sende inn kjøpekontrakt

Når du har kjøpt bolig med finansieringsbevis fra Danske Bank, vil neste steg være å sende oss signert kjøpekontrakt så snart som mulig. Denne er vi nødt til å få tilsendt for å kunne produsere lånedokumentene som du skal skrive under på før boligen overtas.

Kjøpekontrakten kan du sende som et vedlegg på melding i nettbanken (via «Kontakt & hjelp» - «Ny post»). Alternativt kan du sende den inn via vår side for sikker opplastning. Når vi har mottatt kjøpekontrakten blir du kontaktet av en av våre rådgivere ca. 4 uker før overtakelsen av ny bolig.

2. Signere lånedokumenter

Når du har fått snakket med rådgiver vil du, på bakgrunn av informasjonen i kjøpekontrakten, få tilsendt lånedokumentene. Disse sendes for signering enten via nettbanken, eller i noen tilfeller, per post.

Det er ulike dokumenter knyttet til boliglån, avhengig av type bolig, sikkerhet, mellomfinansiering osv. Du vil kun få tilsendt de som er relevante for deg.

Merk at for de dokumentene som krever vitnesignatur, så må vitnene være myndig og bosatt i Norge. Vitnene kan heller ikke være i familie eller nær slekt.

Her finner du alt du trenger å vite om lånedokumenter

3. Betale for boligen

Nå er det på tide å betale for boligen. Tre virkedager før overtakelse vil vi sørge for at pengene, både egenkapital og lånesum, overføres til megler. Det eneste du behøver å gjøre i denne sammenhengen er å avklare med din rådgiver i Danske Bank hvilken konto egenkapitalen skal trekkes i fra.

Har du lån i annen bank fra før vil vi også sørge for at dette innfris, gitt at dette er avtalt med rådgiver.

Bruke BSU til boligkjøpet

Skal du bruke BSU-sparing som en del av din egenkapital, anbefaler vi at du flytter denne til oss senest én måned før overtakelse. Da kan Danske Bank ta seg av hele oppgjøret inn mot megler. Velger du å ikke gjøre det må du selv kontakte banken hvor du har BSU-konto for å få overført midlene direkte til megler.

Du flytter BSU-konto til oss ved å fylle ut bankbytteskjemaet som du finner i nettbanken vår under 'nyttige snarveier'. Du behøver kun å fylle inn kontonummer på din eksisterende BSU-konto.

Merk at det kan ta litt ekstra tid å flytte BSU-konto da den blir satt på en 'ventekonto' hos oss, dette fordi vi må innhente skatteopplysninger. Du vil selvfølgelig få renteinntekter i denne perioden.

Ønsker du hjelp til bytte av bank? Her finner du det du trenger av informasjon.